InDesign friendly překlady

Tohle je čistě technický článek popisující mé zkušenosti s vhodným formátem překladu pro další práci s ním (změny formátů, import do InDesignu popř. jinam atd.) a s potřebným nastavením InD pro importy. Neobsahuje asi nic převratného, ale může se hodit pro referenci popř. těm z vás, co něco překládáte/tvoříte a rádi byste to měli v budoucnu někým graficky zpracované.
Článek vložil sirien | CC Attribution

Podoba zdrojového .docx

...aneb instrukce pro překladatele / autory / ...atd.

Následující text předpokládá, že pracujete ve Wordu (.docx) - to není nutné a jinde by věci měly fungovat stejně, nicméně pro ostatní editory a formáty jsem věc nezkoušel.


Vytvořte samostatný dokument (soubor) pro každou pasáž hlavního textu (např. kapitola) a pro každý blok textu mimo jeho hlavní tok ("rámečky" atp.) Tabulky vložte bokem do excelu. Soubory označujte systematicky (např. "x - název", kde "x" je 1, 2, 3... pro bloky hlavního textu, 2a, 2b, 2c... pro odpovídající bloky mimo hlavní tok) ať se s nimi dá pracovat odděleně a ať jsou jasně určitelné bez jejich otevírání. Pokud nechcete pracovat paralelně v X souborech, můžete mít jeden "master překlad" a z něj pak případně jednotlivé věci později vykopírovat do separátních souborů.


Nepoužívejte: textová pole, tabulky, poznámmky pod čarou, automatické funkce (obsahy, citace) ani nic podobného (popř. je následně po vygenerování zkovnertujte na obyčejný text). Nevkládejte obrázky a netvořte tabulky. Je-li potřeba, vložte do textu červené "ZDE MÁ BÝT X" s referencí na daný dokument.


Nepoužívejte ani seznamy (bodové ani číselné). Každý bod seznamu dejte jako samostatný odstavec. Tento pak můžete dát jako samostatný styl (lepší, složitější) nebo ho označte jinou barvou písma (viz níže - lze změnit přímo v nastavení stylu).


Používejte styly. Na jejich vzhedu nesejde, důležité je jejich jméno a to, aby použité styly byly stejně pojmenované ve všech dokumentech. Ideální je mít vlastní styl pro každý styl předlohy (který rozeznáte, občas to je od pohledu těžký, ale zkuste to). Word umožňuje i vytvořit styl pro písmo (nejen pro odstavec) - pokud jsou v textu slova/pasáže zvýrazněné kurzívou, tučně nebo tučnou kurzívou, vytvořte si příslušný styl písma a používejte jej namísto tlačítek I a B.


Tip: panel stylů se dá vytáhnout ven (tlačítko v dolním pravém rohu v menu stylů) a dát na bok dokumentu, pracuje se s tím pak o dost snáz než v tom blbym ribbonu nahoře.


Formátování písma (tučné, kurzíva, barva) zůstane při importu zachováno - tj. slova zvýrazněná tučně či kurzívou můžete rovnou zapracovat. Barvu písma lze použít jako flag pro grafika. Formát pozadí (vč. zvýrazňovače) se při importu zcela ztratí. (Bold i italic je ale lepší řešit přes styl písma a ne přes tlačítka I a B - viz výše.)


Prázdné řádky zcela ignorujte nebo je nahrazujte např. červenými hvězdičkami. Netvořte nic, co není v předloze! (žádné čáry, žádná podtržítka, tvořte jen co nejčistší a nejjednoduší text)


Ideálně si jednotlivé výše popsané body předem ujasněte s člověkem, co vám bude dělat grafiku, popř. aspoň s někým, kdo InD zná a chápe, proč jsou tyto instrukce tak, jak jsou.


Pokud vám grafik předpřipraví Word soubor s žádoucími styly, tak používejte výhradně ten a dělejte v něm věci tak, jak budete instruováni - zejména poctivě používejte předtvořené styly (pozor na styly písma, pokud tam jsou - tučné a kurzívu tvořte daným stylem, ne tlačítkem B / I).


Nastavení jednotlivých stylů uvnitř wordu si můžete změnit, pokud to je pro vás pohodlnější (např. kvůli barvám atp. - styl, right click, "modify") a můžete pro sebe dle libosti používat podbarvování částí textu (viz výše), ale nesmíte změnit názvy stylů a ideálně ani používat žádné jiné, než jaké tam máte předtvořené. Pokud byste nějaký styl přejmenovali nebo dodělali nově, tak o tom grafikovi určitě řekněte!


Tvorba nových dokumentů z předpřipravené šablony lze dělat dvojím způsobem - buď si původní soubor rozkopírujete a budete psát rovnou každou část zvlášť, nebo budete psát do jednoho hlavního "master překladu" a z něj pak jednotlivé části vykopírujete do nových souborů (styly se přenesou spolu s textem - ale pouze ty, které daná část textu používá!)


PS - důležitý benefit tohoto postupu je, že takto stylovaný soubor se dá snadno (/snáz) konvertovat i jinam, než do InDesignu. Například do Markdownu, což pak velmi usnadní např. jeho přenesení do SRD. Třeba. Atp. (Samozřejmě, export zachová především "standardní" styly, typicky nadpisy, tučné, kurzívu atp. - ostatní se může ztratit.)


Příprava .indd souboru

...aneb instrukce pro grafiky (resp. toho, kdo to bude tvořit)

Následující text předpokládá, že víte, o čem mluvím. Pokud ne, tak to zkouším psát tak, aby to bylo snadné vygooglit. Pokud se nedaří nebo neumíte anglicky, zeptejte se v diskusi.


Začněte jako obvykle - založte nový .indd soubor, nastavte žádoucí parametry, velikosti stránek atd. Vytvořte si Master pages. Přímo do master pages vložte textová pole. Tato pole propojte do story thread. První pole označte jako "primary text field" (right-click na pole, zakliknout).


Stránky a story thready: Vložte si do souboru jednu stránku. Pokud má první stránka kapitoly jiný master než běžná stránka kapitoly, pak je potřeba vložit obě stránky - nejprve úvodní a pak standardní. Textová pole těchto stránek propojte do story thread.


Je to důležité, protože až začne InD automaticky vkládat nové stránky, tak bude používat master page poslední stránky ve story threadu - tzn. je potřeba aby poslední vámi manuálně vložená stránka byla ta "normální". Pokud se vám napříč kapitolou střídá layout stránek (různé mastery), tak je potřeba nejprve vložit stránky s patřičnými mastery a jejich story thready propojit manuálně předtím, než provedete import (pozdější změna masteru už vložené stránky nezpůsobí změnu již vložených text frames - bad luck, sorry).


Import: Klikněte do textového pole a vložte soubor s textem. Zdrojové soubory samozřejmě necopypastujeme (to nefunguje), ale importujeme. (File - Import; ctrl+D)


Příprava a nastavení importu: Pokud import ještě nemáte nastavený popř. si nejste zdrojovým souborem jistí, popř. víte, že tam neodpovídají styly a je potřeba je "namapovat", tak si v importním dialogu (v okně s výběrem importovaného souboru) zaškrtněte dole "show advanced import options" - před samotným importem se vám otevře dialog s preferencemi importu. Pokud je vše již připraveno, tak je možné pokročilé nastavení přeskočit (nezaklikávat ho v importním dialogu) a importovat "přímo".


Průběh improtu (vložení obsahu na nové stránky, import stylů): InDesign importuje zdrojový soubor. Je-li tento delší, než se vejde na stránku (resp. do rozsahu stávajícího story threadu), tak automaticky vloží nové stránky (viz výše). (Resp. se vás na to zeptá, já mám prostě odkliknuté, aby to dělal automaticky - pozor, to má nějaké nevýhody, viz dále.) Spolu se souborem naimportuje i použité styly.


Import bloků textu mimo hlavní tok: Všechny rámečky vložte jako samostatná textová pole. Obsah do nich naimportujte jako obvykle (viz výše).


Tabulky: Tabulky sou tradiční voser a jejich import radši ani nezkoušejte (jako vždy s tabulkami a styly byste jen přišli o nervy) - tabulky musíte prostě vytvořit manuálně a obsah do nich přepsat. U složitějších tabulek přímo v hlavním toku textu se možná vyplatí být "vulgární" a vložit je do samostatného textového pole (aby se nepřepisovaly s případnými korekcemi atp. - viz níže) a toto "přeložit" přes hlavní text a dát mu obtékání.


Nastavení stylů: Importované (a vámi nezměněné) styly mají v přehledu stylů ikonku importu (u stylu napravo taková šipčička, poznáte). Do budoucna je nutné zachovat názvy těchto stylů, aby při dalších importech mohlo probíhat automatické mapování stylu (původního) na styl (váš v InD), což se děje natvrdo jméno proti jménu (case sensitive). Vše ostatní můžete změnit dle libosti jako obvykle.


Dál postupujte opět jako obvykle - nastavte jednotlivé styly tak, aby odpovídaly předloze (nebo u autorské tvorby tomu, jak chcete, aby vypadaly), vytvořte si styly objektů etc. Pozor na to, že Word styly mají nějaké předdefinované parametry a hodnoty, vč. dědičnosti - klidně jí můžete změnit jak potřebujete.


Třídění stylů je trošku tricky. Aby fungovalo automatické mapování při importu, tak je potřeba, aby všechny "základní" styly byly v přehledu stylů v kořenovém výběru, tj. mimo složky. Složky můžete používat, jen do nich nesmíte dát styly, které chcete mít automaticky mapované. Ano, je to trochu voser, ale dá se to přežít. (btw. se vám naimportují i barevné swatches atd.)


Import zachová formátování kurzívy, bold a barvy písma, ale je-li toto uděláno unikátně (tlačítka B, I, barvička), tak InD nevytvoří příslušný styl písma. Ideální tedy je, pokud je kurzíva, tučné atd. zachyceno stylem už ve zdrojovém .docx.


Pokud ne, tak to můžete nechat být (pokud vám stačí mít tentýž font jen v kurzívě / tučném), ale můžete to i zkonvertovat do vlastních stylů. Edit - Find, More options, find format: "+italic" (např.), change format: "Character Style: italic" (např.) - tím zkonvertujete všechny "hrubé" kurzívy na "stylové" kurzívy.


Pročištění formátovacího balastu - Když máte všechno co chcete zachovat nastylované (a pouze pokud to máte skutečně nastylované), můžete dát ctrl+a, right click, Clear All Overrides a pojistit si tak, že ste se zbavili všeho případného "šumu".


Import další části: V momentě, kdy manuálně vložíte novou stránku by se vám měl automaticky vytvořit nový story thread (nespojený s předchozím), takže můžete v klidu importovat další kapitolu.


Důvod, proč nechcete mít jeden story thread na všechno by měl být zřejmý, ale pro jistotu / začátečníky: kvůli náročnosti importu (a případným budoucím re-importům při korekturách atd.) chcete udržet relativně malou velikost importovaných sobuorů plus s menším blokem textu se i snáz pracuje než s jedním gigantickým story threadem. Ono se to v důsledku pak u velkých věcí může projevit i na rychlosti samotného InD.


Reimport a korekce (nové verze už vloženého textu): Reimport nové verze textu se jinak dělá triviálně - vstoupíte do příslušného story threadu, dáte ctrl-a, delete, ctrl+D, importujete nový soubor a pokud je vše nastavené správně, tak by se měl nový text automaticky namapovat na styly a vše by mělo být ok.


Pokud jste po importu dělali nějaké další manuální úpravy (nahrazení B/I styly písma, "odentrování" části textu do nového sloupce/nového text frame numerickým enterem atd.), tak tyto musíte udělat znovu. Pro texty s větším množstvím úprav se hodí vést si někde bokem check-list change log.


Bacha na page overflow (zejm. při korekcích): Ohledně reimportů a korektur - malý háček nastane, pokud máte (jako já) nastavené automatické přidávání stránek bez dalšího potvrzení - pokud má nový text o tolik větší rozsah, že přeteče stávající thread, tak InD automaticky přidá stránku - což pokud si neohlídáte a neopravíte vám rozhodí stránkování ve zbytku dokumentu.


Pokud chcete mít vlastní názvy stylů a "UI" dokumentu, tak se vám může vyplatit pro překladatele předtvořit template word souboru, v němž pro ně věci (názvy stylů, styly písma atd.) přednastavíte sami. Pokud nechcete, aby překladatel používal jiné než vámi vytvořené styly, můžete je zkusit odebrat z palety stylů (to je nicméně pouze "soft" zábrana - na druhou stranu nepoužité styly se neimportují, takže jejich přítomnost by neměla být problém). Dotyční si pak tento vzorový dokument můžou rozkopírovávat popř. tvořit nové dokumenty "vykopírováním" textu z "master zdroje" (viz výše instrukce pro překladatele).
Stranou vlastních nedávných pokusů a zkušeností je velká část výše uvedeného (resp. hlavní osnova celého postupu, bez detailů okolo) založena na tomto článku jistého Chada Cheliuse.


Článek vložil sirien | CC Attribution 30.08.2019
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 22 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.41361498832703 secREMOTE_IP: 18.210.23.15