Atu Sarhan

Obsah článku:
Pokračování v podzemní akci. Dva přeživší trpaslíci se jali skřetům zatopit.
Nebo si to alespoň naplánovali...
Přípravy na bitvu, na osvobození bratrů v okovech, vrcholí. Je to již bezmála pět let, co jsme dali vězňům naději a pár měsíců, co Wastrox zanesl Bovaldinovo sémě koroze do skřetího města. V posledních týdnech se Bovaldin vrhnul na posílení vybavení hrdinů a tak po Wastroxovi vzal do své péče helmu patřící samotnému králi podzemních trpaslíků, Rory Sarhanovi. Po mnoha pracech a rituálech vsadil velký Forlonský diamant do čela helmy, vše mnohokrát zatavil obrovským množstvím vzácného Taurilu, ale vznikl skutečný skvost. Bardakova helma, jež umožňuje svému držiteli jednou za týden užít Bardakovy síly a podívat se na dění okolo sebe mocným kouzlem pravdivého vidění! Sám ještě vylepšil svůj roh a za použití dvou rozdrcených rubínů a Taurilu do něj vložil zesílené kouzlo rozžhav kov pro jedno použití.
Tou dobou se Wastrox již dlouho skrýval osamocen ve výduti nedaleko skřetího města a vyčkával na útok trpaslíků a smluvené znamení. Málem byl jednou vyzrazen skřetím špehem, ale obratně ho ze tmy sekl do krku, aby ani hlásku nevydal a druhou ranou ho rychle dorazil. Při dlouhém čekání měl Wastrox zvláštní sen. Navštívil ho jeho zesnulý otec a odkryl mu roušku tajemství o jejich rodu. Poslední Wastrox se dozvěděl své jméno. Už to není jen Wastrox devítiprsťák!
Armáda se vydala na cestu. Velkým překvapením je příchod dvou set trpaslíků z měst Atu Wastrox a Atu Korox. Velcí specialisté ve střelbě z kuší a balist, též výborní pro obléhání. Jejich existence Wastroxe velmi potěší. Je dobré, že naše činy se roznesly mezi trpaslíky. Vyrazilo přes tisíc válečníků a skoro dvě stě Kazminových knězů, ale podle zpráv je ve skřetím městě na osm tisíc bojovníků...
Čekala nás krušná bitva ve velké podzemní rozsedlině. Uvnitř teče lávová řeka a stojí tři mocné věže: Store s kamenným golemem, hladký Run bez oken patřící patrně kouzelníkovi a obrovský nezničitelný Gebdan - sídlo skřetího krále. Oddíly se sešikovaly, král Rory a 600 válečníků spolu s Kazminovci zaútočí na patu Runu, místo největší koncentrace trpoších otroků. Trpaslíci z Koroxu a Wastroxu s malou částí Kazminovců budou držet v šachu Store a golema. Bovaldin s dvěma sty statečnými osvobodí trpoše u lávové řeky, předá jim zbraně a pokusí se prorazit přes most a osvobodit ogary, mistry kováře, před branami Gebdanu.
Bovaldin mocně zadul na svůj roh a se zvukem rohu duněly tóny se silou Bardaka, jež ogarům dodaly odvahy a skřetům se sevřely duše. Jednotky vyrazily na svá bojiště. Otročící ogaři se začali vyrvávat z okovů, jež byly rozežrány zasetou korozí.
Trpošům u věže Store se dařilo velmi dobře a drželi ji v defenzivě, hlavní voj v čele s Rorym si nezadržitelně prokousával cestu k Runu. Bovaldinův voj se probil k dílnám u lávové řeky, kde se strhla ukrutná řež; nečekaně velké množství skřetů začalo kosit osvobozené, ale jen chabě ozbrojené trpoše. Sice voj nesl hromadu zbraní, ale nestačil je dostatečně rychle předat. Přes strašné ztráty na obou stranách se nakonec nově zformovaný voj probil až k mostu přes lávovou řeku, kde se zasekl. Po velkém úsilí, kdy Bovaldin se svojí gardou musel stanout v čele útoku, prorazili na most a přešli na druhý břeh. Zde již se poměrně dobře dostali až k obrovským dílnám se zajatými mistry, kteří se svými nástroji bojovali proti hlídačům.

Wastrox se po signálu začal nenápadně přibližovat ke třem věžím a v nastalém zmatku se přeplížil přes mostu až k Runu. Když spatřil, jak se v hladké věži sami zavírají obrovská vrata, neváhal do nich skočit. Plížil se temnotou k sálu na vrcholu.

Roryho jednotky osvobodily velké množství ogarů, předaly jim záložní zbraně a vyčistily celé předpolí. Kazminovci spojili své síly a jako jeden kněz vrhli svou energii proti hladké věži. Ta se pod náporem Kazminovy moci začala kymácet jako by byla zbitá ze dřeva.

Wastrox se dopotácel do sálu na Runu, celá věž se pod jeho nohama kymácela jak povoz na horské cestě. Na podivném oltáři stál v držáku do ruda rozpálený kámen. Nad ním se rozprostírala u stropu jemná síť, na které stál Asrín! To bylo velké překvapení. Veškerou svou energii soustředil do kamene, jenž pulsoval a s ním celý sál. Wastrox se k němu velmi opatrně vyškrábal a vrazil mu svůj scimitar do zad, až se Asrín zapotácel. Síť zmizela a Wastrox i Asrín se ocitli na podlaze. Začal nevídaný souboj, Asrín chtěl Wastroxe zničit svými kouzly, ale trpoš byl buď ke kouzlu netečný, nebo se k Asrínově smůle obratně kryl za Taurilem pokrytý scimitar a postupně ho sužoval obratnými výpady. Na zdech sálu se začaly objevovat velké pukliny. Moc Kazminovců se začala projevovat.

Bovaldinova jednotka se spojila s poslední skupinou zajatých ogarů. Než se stihli zformovat, otevřela se brána Gebdanu a na ogary se začala valit řeka skřetů. Během chvíle skupinku odřízli od mostu, kudy přišli. Bovaldin se prorval až do první linie, vykřikl signál, trpoši se rozestoupili a Bovaldin zadul na svůj roh, jenž vydal podivný táhlý zvuk. Během krátké chvíle se u paty Gebdanu začal linout smrad páleného masa a strašný řev. Desítky skřetů se škvařili ve svých zbrojích. Ale krátkou chvíli vítězství přerušila nová, lépe zformovaná vlna skřetů, vedená skřetím generálem. Bovaldin si nemohl nevšimnout, že třímá Sakuranskou sekeru jeho učitele. Trpoši začali podléhat přesile. Bovaldin předal své Bardakovské kopí jednomu z gárdů a vyslal jej i s ustupujícími trpoši probít se k hlavnímu voji přes mostík u Runu. Kopí nesmí padnout do rukou nepříteli! Vytasil kropáč od obrů a dýku, jež ho provázela od úplného počátku. Sám se svou gardou se rozhodl zadržet nápor u brány Gebdanu a tím dát ostatním možnost se zachránit.
Král Rory držel předpolí u Runu, ale začínal být pomalu zatlačován. Ogarům u věže Store se dařilo a sváděli vyrovnaný souboj s hrozivým golem.

Podlaha ve věži Run zprůhledněla, na Wastroxe dýchl Abyss. Těžký souboj se ještě přiostřil, ale Asrín začal tahat za kratší konec provazu, krev z něj jen crčela. Jenže neviditelnou podlahou vtrhlo do sálu strašné monstrum přivolané Asrínem, démon! Věž začala praskat pod tlakem Kazminovců. Démon byl jedním skokem u Wastroxe a pařátem mu zasadil strašný úder. Přesto Wastrox nezakolísal a brilantní ranou proťal kouzelníkovi hrdlo. Démon se strašlivě zakousl trpošovi do zad. Bezhlavý čaroděj se svalil na zem. Věž se začala hroutit. Wastrox se vysmekl a vyskočil jednou z trhlin ve věži do rozsedliny. Díky mocnému Váreho náramku se však jeho pád zbrzdil a on dopadl, jako by seskočil ze stoličky, mezi Roryho jednotku. Věž se zhroutila. Rory s použitím Bardakovy helmy obhlídl vřavu a zavelel k ústupu. Wastrox, když spatřil boj před Gebdan, vyrazil k mostíku, ke Gebdanu..
Bovaldinova garda byla pod neudržitelným tlakem. Proti Bovaldinovi se vynořil skřetí generál a Sakuranská sekera se po dlouhé době opět zakousla do trpaslíka. Bovaldinovi se sevřelo srdce smutkem. Další útok byl tak zdrcující, že Bovaldinovi vyrazil jeho zamilovaný kropáč a ten se jen stěží bránil dýkou. Naštěstí rychle vytasil poslední záložní zbraň, trpasličí meč od strýce ze Zudregu. Boj byl velmi krutý, strašná rána střídala ránu ještě horší, ale více ran dopadalo na trpaslíka. Z posledních sil se opět zmocnil svého kropáče, ale nádherné ostří Sakuranské sekery v rukách obrovského skřeta bylo nepřemožitelné. Z Bovaldinovy gardy zbylo jen pár desítek nejtužších válečníků, ale i ti postupně umírali. Nečekaně se mezi nimi zjevil Wastrox a stanul vedle Bovaldina.
"Když teď, tak spolu!" pravil a oba se vzchopili k boji.
Soustředěná moc Kazminovců rozervala bojiště na půl, trpaslíky oválo horko z lávy a smrad Abyssu. Nejbližší skřeti se zřítili do lávy, včetně generála. Bovaldin sledoval, jak hoří na lávě, ale Sakuranská sekera po ní klidně plula a pak se zanořila. Zmizela v Abyssu.
Trpaslíci se rychle semkli a začali ustupoval po římse vytvarované na stěně průrvy. Podařilo se jim ustoupit až k Rorymu, ale bylo jich stěží patnáct.
Trpaslíci při ústupu dobili golema a zmizeli v chodbách. Avšak počty mrtvých na bojišti byly obrovské. Bovaldin musel zamáčknout slzu, když viděl stovky trpasličích těl trhaných skřety. Množství zachráněných sice množství padlých vyrovnalo, ale to byla slabá útěcha.
< Atu Sarhan II >
Atu Sarhan I
Napsal Ebon Hand 15.05.2007
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 6 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.29767489433289 secREMOTE_IP: 44.197.198.214