Hrdina týdne - Arimart d'Lyrandar

Obsah článku:
Roku 958 YK sa veternej čarodejke Silloen d’Lyrandar a Áronovi, ľudskému kapitánovi hliadkovej lode narodil syn, ktorému dali meno Arimart. Narozdiel od svojho staršieho brata a napokon aj mladšej sestry, ktorá prišla na svet o tri roky neskôr, Arimart zdedil zmiešanú elfskú krv svojej matky. V rodnom Stormhome sa Arimart vždy cítil veľmi dobre a slobodne, ako malý sa rád premával po meste a nebyť toho, že musel chodiť do školy, trávil by skoro celý deň v uliciach mesta. Silloen sa pokúšala syna zblížiť s mágiou, ale naučil sa len dva elementálne jazyky a tým to haslo, chlapca to nijak nelákalo. Keď mal Arimart pätnásť rokov, otec ho včlenil do posádky lode, ktorej velil, tak ako staršieho Šimona pred ním. Spočiatku sa Arimartovi zdala práca na lodi ťažká, ale do roka si na to zvykol a aj sa niečomu priučil, preto ho Áron ponechal na lodi aj naďalej, neskrývajúc radosť. Sedem rokov trvalo, kým Arimart zažil vojnu na vlastnej koži (dovtedy o nej vedel len toľko, čo nahovorili ľudia po meste), keď ich hliadkovú loď napadli korzári z Karrnathu. Našťastie sa im podarilo odraziť útok, no za cenu ťažkých strát a potápajúcej sa lodi, preživší členovia posádky sa vrátili domov na záchranných člnoch. Tento okamih bol pre Arimarta zlomový, na popud emócii napokon utiekol z domova a dostal sa až do Fairhavenu.

Arimart d'Lyrandar CR 1

Male Half-Elf Rogue 1
CN Medium humanoid(elf)
Init +3 Senses Spot +5 Listen +5
Languages Common, Elven, Auran, Ignan
----
AC 17, touch 13, flat-footed 14
hp 5 (1HD+1)
Fort +1, Ref +5, Will +0(+2 against enchantments)
Speed 30 ft. (6 squares)
Melee rapier +3 (1d6+2/18--20 x2)
Base Atk +0; Grp +2
SA sneak attack +1d6
----
Abilities Str 14, Dex 17, Con 12, Int 14, Wis 10, Cha 16
SQ Half-elf traits, Trapfinding
Skills Balance +7, Climb +6, Diplomacy +5, Escape Artist +7, Gather Information +5, Jump +6, Listen +5, Profession(sailor) +4, Search +3, Spot +5, Tumble +7, Use Magic Device +7, Use Rope +7
Feats Weapon Finesse
Possessions chain shirt, identification papers, rapier, travelling papers, traveler's outfit
Vo Fairhavene sa Arimart sa zoznámil s malou skupinou začínajúcich dobrodruhov, ku ktorej sa následne prijal. Spoločne si to namierili do lesov Eldínu, no nebol to zrovna najlepší nápad, pretože tu prebiehali boje a párkrát sa skoro stali ich obeťami. Stretávali viac druidov, menivcov, polorkov a aundairských vojakov než povestné odporné nestvory, ale o to nebezpečnejšou sa výprava stala. Preto sa samozrejme rozhodli čo najrýchlejšie vypadnúť z oblasti. Vrátili sa teda a vydali sa do Priechodu (Passage) a odťiaľ cez Galifarské jazero do Xandraru. Tu sa pripojili ku kupeckej karavane, ktorá smerovala na juh. Nevyhli sa niekoľkým malým potyčkám, pričom v jednej z nich by Arimart skoro zahynul, nebyť toho, že v tej chvíli zúfalým mávnutím ruky odhodil týčiaceho sa gnolla so sekerou prudkým tlakom vetra. Ešte ten deň sa mu nad ľavým okom objavilo čudné tetovanie, ktoré identifikovali ako dračie znamenie búrky. No to nebolo všetko, s dračím znamením získal kontrolu nad magickou silou, ktorú ho kedysi ešte ako malého chcela naučiť ovládať jeho matka, ale tá sa postupne odmlčala, až doteraz.

Arimart d'Lyrandar CR 3

Male Half-Elf Rogue 2/Sorcerer 1
CN Medium humanoid(elf)
Init +3 Senses Spot +6(+9 in bright light, if familiar is within 1 mile) Listen +6 (+2 bonus to each, if familiar within arm’s reach)
Languages Common, Elven, Auran, Ignan
----
AC 17, touch 13, flat-footed 14
hp 14 (3HD+3)
Fort +1, Ref +6, Will +2(+4 against enchantments)
Speed 30 ft. (6 squares)
Melee masterwork rapier +5 (1d6+2/18--20 x2)
Base Atk +1; Grp +3
SA sneak attack +1d6
----
Sorcerer spells per day: 6/4
Sorcerer spells known (CL 1):
1 - Endure Elements, Feather Fall
0 - Detect Magic, Mage Hand, Read Magic, Resistance
Spell-like abilities: (CL 1st)
1/day – Gust of Wind ----
Abilities Str 14, Dex 17, Con 12, Int 14, Wis 10, Cha 16
SQ Evasion, Half-elf traits, Summon familiar, Trapfinding
Skills Balance +12, Bluff +4, Climb +7, Diplomacy +5, Escape Artist +8, Gather Information +5, Jump +9, Knowledge(arcana) +5, Listen +6, Profession(sailor) +4, Search +3, Spellcraft +3, Spot +6, Tumble +9, Use Magic Device +8, Use Rope +8
Feats Least Mark of Storm, Weapon Finesse
Possessions chain shirt, identification papers, masterwork rapier, travelling papers, traveler's outfit
----
FAMILIAR: Yas
Male Hawk
N Tiny Magical Beast
Init +3 Senses Spot +16 Listen +8
----
AC 18, touch 15, flat-footed 15
hp 7 (3 HD)
Fort +0, Ref +6, Will +4
Speed 10 ft. (2 squares), fly 60 ft. (average)
Melee Talons +6 melee (1d4–2)
Base Atk +1; Grp -9
----
Abilities Str 6, Dex 17, Con 10, Int 6, Wis 14, Cha 6 SQ empathic link, improved evasion, low-light vision, share spells
Skills Listen +8, Spot +16
Feats Alertness, Weapon Finesse
Niečo cez dva roky sa družina pohybovala výhradne v Sharne kde v tom čase vôbec nebol problém zohnať prácu pre dobrodruhov. Atentáty, záhadné zmiznutia, tajomné donášky, experimenty, otvorené prepady a všakovaké iné prípady ich dostatočne zamestnávali. Potom však niekto vnúkol družine myšlienku... čo takto skúsiť poriadne dobrodružstvo v tajomnom Xen’driku? Táto “pasca“ bohatého mága nemohla neuspieť. Po odbavení papierovačiek a iných záležitostí opustila skupina Khorvaire na lodi s cieľom Stormreach. O pár týždňov (mág im zabezpečil miesto iba na obyčajnej obchodnej lodi) sa ocitli na pobreží tajomného kontinentu, ktorý ich zamestnal po dobu skoro troch rokov lovom všakovakých pokladov, no prevažne dračích úlomkov, ktoré mág následne odkupoval za dobrú cenu. Tento kšeft sa zrútil hneď potom, ako družinu prepadla veľká skupina drow v jednej zo starých ruín. Nechýbalo veľa a boli by družinu zabili, ale podarilo sa im napokon utiecť. Keď sa v Stormreachi chceli dať opäť doporiadku, vznikla medzi členmi hádka. Spočiatku to nevyzeralo vážne, veď argumenty medzi nimi vznikali skoro až pravidelne, ale situácia vyústila v poriadnu bitku, pri ktorej bol veľmi vážne zranený tváromenec Melior, ktorý o pár hodín na to podľahol vnútornému krvácaniu napriek snahe liečiteľov v meste. Toto prinútilo Arimarta rozlúčiť sa so spoločníkmi, mimochodom ostatní tak urobili pár dni poňom. Polelf sa vrátil do Sharnu, kde sa napokon nechal najať ako námorník Lyrandarskej galeóny.

Arimart d'Lyrandar CR 6

Male Half-Elf Rogue 3/Sorcerer 3
CN Medium humanoid(elf)
Init +4 Senses Spot +6(+9 in bright light, if familiar is within 1 mile) Listen +6 (+2 bonus to each, if familiar within arm’s reach)
Languages Common, Elven, Auran, Ignan
----
AC 20, touch 16, flat-footed 16
hp 27 (6HD+6)
Fort +3, Ref +10, Will +4(+6 against enchantments)
Speed 30 ft. (6 squares)
Melee masterwork rapier +7 (1d6+2/18--20 x2)
Base Atk +3; Grp +5
SA sneak attack +2d6
----
Sorcerer spells per day: 7/6
Sorcerer spells known (CL 3):
1 - Endure Elements, Expeditious Retreat, Feather Fall
0 - Detect Magic, Light, Mage Hand, Read Magic, Resistance
Spell-like abilities: (CL 6th)
2/day – Gust of Wind 1/day – Wind’s Favor ----
Abilities Str 14, Dex 18, Con 12, Int 14, Wis 10, Cha 16
SQ Evasion, Half-elf traits, Summon familiar, Trap sense +1, Trapfinding
Skills Balance +12, Bluff +7, Climb +7, Diplomacy +5, Escape Artist +9, Gather Information +5, Jump +9, Knowledge(arcana) +10, Listen +6, Profession(sailor) +4, Search +3, Spellcraft +8, Spot +6, Tumble +12, Use Magic Device +10, Use Rope +9
Feats Least Mark of Storm, Lesser Mark of Storm, Weapon Finesse
Possessions chain shirt, identification papers, letter of credit, masterwork rapier, ring of protection +2, travelling papers, traveler's outfit
----
FAMILIAR: Yas
Male Hawk
N Tiny Magical Beast
Init +3 Senses Spot +16 Listen +8
----
AC 19, touch 15, flat-footed 16
hp 13 (6 HD)
Fort +2, Ref +9, Will +6
Speed 10 ft. (2 squares), fly 60 ft. (average)
Melee Talons +8 melee (1d4–2)
Base Atk +3; Grp -7
----
Abilities Str 6, Dex 17, Con 10, Int 7, Wis 14, Cha 6 SQ deliver touch spells, empathic link, improved evasion, low-light vision, share spells
Skills Listen +8, Spot +16
Feats Alertness, Weapon Finesse
Na galeóne slúžil Arimart už štvrtý rok, keď dostal od Starších Lyrandaru príkaz dostaviť sa do Stormhome. Vyrazil hneď. Takmer okamžite po príchode na krásny domovský ostrov sa šiel pozrieť do rodného domu. Matka sedela za stolom spolu s otcom, ktorému už kvôli veku, ale aj zásluhám, skončila služba u hliadky a zamestnali ho ako strážnika v dokoch. Dozvedel sa, že Šimon vraj teraz velí vlastnej lodi a jeho sestra Iola sa vydala za nejakého bohatého vinára. Na druhý deň ho ráno pred dverami čakal posol s tým, že má Arimarta doprovodiť k letovým dokom. Začudovaný Arimart s ním šiel bez otázok. Až tam dorazili, Arimart nechcel veriť vlastným očiam. To, čo sa pred ním vznášalo len niekoľko metrov nad zemou, bola letoloď, ktoré sa v tom čase ešte len dostávali do akotakého obehu. O tom, že v Zilargu vymysleli už kadejaké magické dopravné prostriedky, Arimart dávno vedel, veď sám slúžil na Lyrandarskej elementálnej galeóne, ale toto ho skutočne dostalo. A keď mu povedali, že si to musí osobne skúsiť pilotovať, Arimart ani trochu neskrýval nadšenie. Na tento prvý let Arimart dodnes spomína. Pretože mu pilotovanie šlo takpovediac odruky, stal sa kapitánom a pilotom tejto letolode, týmpádom bol jedným z prvých v celom Khorvairi ktorí sa stali pilotmi. Po roku a pol si dokonca získal natoľko dobrú reputáciu, že mu nechali postaviť vlastnú letoloď, zatiaľ čo on si vyberal členov posádky spomedzi hŕby záujemcov, každý sa chcel dostať pod velenie slávneho kapitána. Vtedy náhodne stretol polelfku Miu, ktorá kedysi slúžila na vojnovej lodi, kde si pochvaľovali jej zručné ruky a dobré nápady, ktoré dávali vznik rôznym magickým vylepšeniam lode, či zbraniam pre posádku. Mia napriek tomu, že nemala prácu a ani peniaze, sa nechala veľmi dlho presviedčať, vlastne ju presvedčil až pohľad na Arimartovu novú letoloď (na ktorú minul všetky úspory z dobrodružných čias), ktorá ju fascinovala rovnako ako Arimarta.

Arimart d'Lyrandar CR 9

Male Half-Elf Rogue 4/Sorcerer 3/Windwright Captain 2
CN Medium humanoid(elf)
Init +4 Senses Spot +6(+9 in bright light, if familiar is within 1 mile) Listen +6 (+2 bonus to each, if familiar within arm’s reach)
Languages Common, Elven, Auran, Ignan
----
AC 22, touch 17, flat-footed 22; improved uncanny dodge
hp 42 (9HD+9)
Fort +3, Ref +12, Will +7(+9 against enchantments)
Speed 30 ft. (6 squares)
Melee +1 rapier +10 (1d6+3/18--20 x2)
Base Atk +5; Grp +7
SA sneak attack +2d6
----
Sorcerer spells per day: 7/7/4
Sorcerer spells known (CL 4):
2 - Gust of Wind 1 - Endure Elements, Expeditious Retreat, Feather Fall
0 - Detect Magic, Light, Mage Hand, Mending, Read Magic, Resistance
Spell-like abilities: (CL 8th)
2/day – Gust of Wind 1/day – Wind’s Favor ----
Abilities Str 14, Dex 18, Con 12, Int 14, Wis 10, Cha 17
SQ Dragonmark control, Evasion, Half-elf traits, Master pilot, Shipboard fighter, Summon familiar, Trap sense +1, Trapfinding
Skills Balance +12, Bluff +7, Climb +7, Concentration +4, Diplomacy +5, Escape Artist +9, Gather Information +5, Jump +9, Knowledge(arcana) +10, Knowledge(geography) +5, Listen +6, Profession +12, Profession(sailor) +11, Search +3, Spellcraft +8, Spot +6, Tumble +12, Use Magic Device +10, Use Rope +9
Feats Leadership, Least Mark of Storm, Lesser Mark of Storm, Weapon Finesse
Possessions airship(Thunderbolt), amulet of natural armor +1, mithral shirt, identification papers, letter of credit, letter of marque, +1 rapier, ring of protection +3, travelling papers, traveler's outfit
----
* toto prestížne povolanie je z príručky Explorer’s Handbook
Shipboard Fighter (Ex)
Arimart can always take 10 on Balance and Climb checks, and retains his dex bonus to AC while balancing or climbing.
----
FAMILIAR: Yas
Male Hawk
N Tiny Magical Beast
Init +3 Senses Spot +16 Listen +8
----
AC 19, touch 15, flat-footed 16
hp 21 (9 HD)
Fort +3, Ref +11, Will +9
Speed 10 ft. (2 squares), fly 60 ft. (average)
Melee Talons +10 melee (1d4–2)
Base Atk +5; Grp -5
----
Abilities Str 6, Dex 17, Con 10, Int 7, Wis 14, Cha 6 SQ deliver touch spells, empathic link, improved evasion, low-light vision, share spells
Skills Listen +8, Spot +16
Feats Alertness, Weapon Finesse
Už je tomu skoro šesť rokov čo kapitán Arimart d’Lyrandar, známy ako “Drak nebies“, na svojej letolodi Dračí Blesk brázdi nebesami Eberronu. Má skvelú posádku, vynikajúcu loď a je sám sebe pánom, čo viac si môže priať? Nič iné, len dobrodružstvo a vzrušenie. Tento kapitán nebies je rovnaký dobrodruh ako tí, ktorých občas preváža na svojej letolodi. Prečo plytvať časom ničnerobením keď sa sám môže vydať na lov pokladov?
Arimart je 5,9 stôp vysoký a váži okolo stotridsaťšesť libier. Má svetlú pokožku, po plecia dlhé, plavé vlasy, tmavozelené oči a atletickú postavu. Nosí jednoduchú látkovú košeľu a svetlohnedé nohavice, nízke kožené čizmy a krúžkovú vestu z mitrilu. Za opaskom má svoj rapír v peknej pošve pokovanej striebrom. Na krku má magický amulet a na ľavom ukazováku čarovný prsteň. Často má na hlave nasadený trojuholníkovitý svetlohnedý kapitánsky klobúk, ktorého cípy pripomínajú dračiu hlavu. A pokiaľ nepoletuje okolo letolode, sedí Arimartovi na pleci, či pri kormidle jeho jastrab Yas.
Arimart je srdcom dobrodruh a rád riskuje, no odmieta robiť príliš riskantné činy, má dostatočne zdravý rozum, aby sa neplietol do politiky a do záležitostí nebezpečných skupín, no jeho úsudok môžu nalomiť vysoké odmeny. Miluje Miu, čo ostatne nie je vôbec žiadne tajomstvo, minimálne v kruhoch námorníkov, či už morských, alebo vzdušných, no svadbu neplánujú, vyhovuje im to tak, ako to je. Ako kapitán je Arimart pomerne milosrdný a nerád vyvreskuje rozkazy, to za neho s radosťou robí Phoenix. Spriatelil sa so Zephyrom, vzdušným elementálom, ktorý je zviazaný s jeho letoloďou a občas pôsobí jeho výraz tváre komicky keď sa s ním telepaticky zhovára. Arimart je mimoriadne zdatný pilot a sebaisto riadi letoloď, pričom si občas z nudy precvičí rôzne doslova akrobatické manévre, na ktoré si už posádka zvykla, no cestujúci sa pritom neraz vyľakali. Je aj dobrým šermiarom a vďaka spojeniu so Zephyrom môže pri napadnutí opustiť kormidlo, aby sa pridal do boja. Okrem toho ovláda niekoľko magických kúskov a kúziel, ale väčšinou ich nemá dôvod používať. Nakoniec je tu jeho veselá charizma, znalosti mágie, kartografie či akrobatické schopnosti, a nesmieme zabudnúť ani na jeho zručnosť v hazardných hrách (preto s ním posádka len nerada hrá).

Arimart “the Skydrake” d'Lyrandar CR 12

Male Half-Elf Rogue 4/Sorcerer 3/Windwright Captain 5*
CN Medium humanoid(elf)
Init +8 Senses Spot +9(+12 in bright light, if familiar is within 1 mile) Listen +6 (+2 bonus to each, if familiar within arm’s reach)
Languages Common, Elven, Auran, Ignan
----
AC 24, touch 17, flat-footed 24; improved uncanny dodge
hp 57 (12HD+12)
Fort +4, Ref +13, Will +9(+11 against enchantments)
Speed 30 ft. (6 squares)
Melee +2 rapier +13/+8 (1d6+4/18--20 x2) or
Melee +2 rapier +13 (1d6+4/18--20 x2)
Ranged stormbow +12 (1d6 electricity+1/ x3) or
Ranged (one-handed) stormbow +10 (1d6 electricity/ x3)
Base Atk +7; Grp +9
SA rebuke elementals 7/day(+4, 2d6+16, CL 12th), sneak attack +2d6
----
Sorcerer spells per day: 7/7/6/4
Sorcerer spells known (CL 6):
3 - Fly
2 - Gust of Wind, Scorching Ray
1 - Endure Elements, Expeditious Retreat, Feather Fall, Shocking Grasp
0 - Arcane Mark, Detect Magic, Light, Mage Hand, Mending, Read Magic, Resistance
Spell-like abilities: (CL 11th)
2/day – Gust of Wind 1/day – Wind’s Favor ----
Abilities Str 14, Dex 18, Con 12, Int 14, Wis 10, Cha 18
SQ Dragonmark control, Evasion, Greater shipbond, Half-elf traits, Lesser shipbond, Master pilot, Rebuke elementals, Shipboard fighter, Summon familiar, Trap sense +1, Trapfinding
Skills Balance +12, Bluff +13, Climb +7(+9 with ropes), Concentration +10, Escape Artist +9(+11 with ropes), Jump +9, Knowledge(arcana) +10, Knowledge(geography) +16, Listen +6, Profession(sailor) +15, Spellcraft +8(+10 to decipher scrolls), Spot +9(+12 in bright light, if familiar is within 1 mile), Tumble +16, Use Magic Device +10(+12 if related to scrolls), Use Rope +9(+11 to bind someone)
Feats Improved Initiative, Leadership, Least Mark of Storm, Lesser Mark of Storm, Weapon Finesse
Possessions Airship(Dragonbolt), amulet of natural armor +3, identification papers, letter of credit, letter of marque, mithral shirt, +2 rapier, ring of protection +3 , stormbow, travelling papers, traveler's outfit
----
* toto prestížne povolanie je z príručky Explorer’s Handbook
Shipboard Fighter (Ex)
Arimart can always take 10 on Balance and Climb checks, and retains his dex bonus to AC while balancing or climbing.
----
FAMILIAR: Yas
Male Hawk
N Tiny Magical Beast
Init +3 Senses Spot +18 Listen +8
----
AC 19, touch 15, flat-footed 16
hp 28 (12 HD)
Fort +3, Ref +12, Will +11
Speed 10 ft. (2 squares), fly 60 ft. (average)
Melee Talons +12 melee (1d4–2)
Base Atk +7; Grp -3
----
Abilities Str 6, Dex 17, Con 10, Int 7, Wis 14, Cha 6 SQ deliver touch spells, empathic link, improved evasion, low-light vision, share spells
Skills Listen +8, Spot +18
Feats Alertness, Weapon Finesse
< Kapitán Arimart >
Posádka
Napsal Aeris 06.04.2007
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 0 příspěvky.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.3957347869873 secREMOTE_IP: 3.238.8.102