Hrdina týdne - Simonoke

"Slyšela ste to?" Naklonila se kramářka přes uličku. "Prej už zas řádil, v noci!"

Její sousedka hned věděla, o kom je řeč: "Vážně? Povídejte, kde?"

"Ve skladu hedvábí pana Tionga. Málem ho chytli, prevíti. Prej na něj zas nastražili past, ale on se jim vysmál a zase utek! A jednoho vojáka zabil. A oni se přitom smějou, že prej se mu nepovedlo ani zapálit to hedvábí, jak chtěl. Ale však on na ně vyzraje, dejte na mě, něco chystá. A všechno jim to za nás za všechny spočítá!"
Napsal Rytíř
Půlnoční mstitel je postava, která nedá spát ukrutným padouchům stejně jako pannám i paničkám všeho věku a postavení. Seznamte se s ním i vy.

Je to průměrně vysoký, štíhlý muž se svaly z ocele. Když si oblékne svou masku sovy, zahalí se do temného oděvu mstitele, uchopí svůj meč a o půlnoci vyrazí do temných ulic mstít se za příkoří, která kdysi utrpěl, žádný muž se zločinnými úmysly si před ním není jist životem. Jeho pohyby jsou mrštné a hbité, sebejisté a přitom lehké jako dotyk ostří meče na hrdle. Skáče ze střechy na střechu stejně snadno, jako jiní lidé přeskakují louži, tichý je jako smrt a se stínem splyne tak, že když ho spatříte, je to jen proto, že si to on sám přál - a pokud jste ti zlí, je jasné, že v tu dobu už budete mít v břiše nejméně pět prstů hluboko prvotřídní ocel jeho legendárního meče.

Simonoke

Nikdo by neřekl, a to je jeho štěstí a záchranou, že tento tajemný, neúprosný noční mstitel je přes den rozmazlený, trochu ukňučený a zahálčivý mladík Simonoke. Pochází z dobré rodiny, která už ovšem hodně upadla. Je vůbec div, že má pořád z čeho žít, při tak nezodpovědném životě, jaký dosud vede. Již menším divem je, že se ještě neoženil, přestože ostré rysy jeho hubené tváře nejsou nezajímavé a přímý pohled jasných očí dokáže rozproudit krev každé mladé ženě. Vždyť nemá matku, aby domlouvala odpolední čaje s vhodnými dívkami u nich doma, ani otce, aby zval na přátelské večerní posezení otce ze spřátelených rodin a rodů. Namísto toho se bratříčkuje s kumpány z mokré čtvrti a jeho dům se v noci stává doupětem, kam se stahuje řada žen s pochybnou pověstí, pije se tam a hraje až do rána. Žádný div, že mladý pán nikdy nevstává před obědem!

Ve hře

Simonoke je postava vedoucí typický dvojitý život. Ve dne a před přáteli je to lehkomyslný mladík se sklonem k bezstarostnému veselí, který se nijak nezajímá o politiku ani o to, co si kdo o něm myslí. Uvítá u sebe každého, kdo se jako on rád napije a nebojí se vsadit větší peníz na cokoli, hru nebo sázku. Patrně jen díky bezednému štěstí v těchto neustálých hrách a sázkách spíše vyhrává než prohrává, takže může bez obav pokračovat v životě, který si zvolil. Pokouší se vést rodinný obchod, ale to ho nikdy nelákalo, takže se mu v tom nedaří a obchod neustále upadá. Staří lidé, kteří sloužili oddaně již jeho rodičům, jsou z toho nešťastní a neuvědomují si, že ani na to málo, co by měli dělat, už nestačí. Přesto je Simonoke v žádném případě nevyhodí, i když k nim laskavého slova nepromluví, zvlášť před svými věčnými společníky.

V noci se ale tento bezstarostný mladík mění v chladnokrevného mstitele, toho, kdo si palčivě uvědomuje přítomnost krutého muže Tionga, jenž zapříčinil smrt jeho blízkých; toho, kdo si neodpočine, dokud je nepomstí; toho, kdo ví, že nakonec uspěje, i když je sám a jeho nepřítel má v rukou veškerou moc. Využívá k tomu moci předmětů, které podědil po svém otci, jenž je sám částečně zdědil a částečně dostal darem od potulného mnicha, jemuž kdysi dávno zachránil život. Krom toho se ke svému cíli naučil i využívat mínění lidí, kteří také trpí pod krutovládou tyrana a potřebují svého hrdinu. Toho hrdinu jim s radostí dává a melodramatickými gesty někdy až zbytečně hazarduje se svým životem. Ale lidé to zbožňují, pomáhají mu a kryjí ho, když je potřebuje, i když ho neznají.

Mstitel se dosud nedokáže probít až k samotnému tyranovi Tiongovi, proto mu zatím škodí, kde může - na majetku i na lidech, v soubojích už mu zabil několik schopných pobočníků a velitelů. Nejvíc mu ovšem škodí tím, co představuje pro ostatní lidi: symbol odporu a vzdoru jeho autoritě, vzdoru vzrůstajícího a co hůř, úspěšného!

Jak jste jistě již pochopili, Simonoke není postava určená pro přímý konflikt s družinou postav - tedy pokud družina nehraje onoho zlého krutovládce nebo jeho nohsledy. Má ozvláštnit nějaké město či kraj, dát postavám na vědomí, že nejsou jediní, kdo vyčnívá z davu. :) Je to samotář, navíc jak již bylo řečeno v očích lidí notně idealizovaný; na svých výpravách nestojí o společnost, nikomu vlastně nevěří. Tiong byl totiž nejbližší přítel jeho otce a zradil ho, když začal osnovat povstání proti vládci země. Musel se totiž zbavit nepohodlně věrného, navíc vlivného a bohatého šlechtice. To Tiong zosnoval vraždu rodiny Simonokeho. Malého Simonokeho zachránilo jen hrdinství jeho otce, neohroženost matky a věrnost těch starých sloužících, kteří ho jako malého odnesli z hořícího domu.

Taktika v boji

Základní snahou mstitele není zabíjet vojáky. To je třeba mít neustále na paměti. Bude s nimi samozřejmě bojovat a zabije je, když bude muset, ale netouží po tom. Něco jiného jsou velitelé sloužící přímo Tiongovi, kteří pro něho představují podobné zlo jako Tiong sám; zlo, které je třeba sprovodit ze světa. Kdykoli je to možné, vyzývá je na souboj a když jeho výzvu přijmou, svou malou pomstu si na nich vychutná. Bojuje s nimi nejčastěji mečem, obvykle je dostane nějakou ze svých fint, které si vymýšlí vždy za pochodu. Umí například útočit přímo z lehu a ani ležící na zádech není tak bezbraný, jako normální smrtelníci, čehož s chutí využívá k nalákání soupeře do neuváženého útoku.

Umí dobře bojovat i beze zbraní, ale toto umění většinou používá právě jen na nezkušené vojáky, které často jen omračuje nebo zmlátí (stínové zranění). Také díky tomu s ním většinou běžní vojáci nebojují tak naplno, jak by možná měli a mohli. Někteří mu dokonce sami vskrytu duše fandí...

Pokud zrovna nevyzve někoho k čestnému souboji, je největším spojencem půlnočního mstitele v boji jeho rychlost, hbitost s jakou se dokáže schovat v sebemenším stínu, neslyšný pohyb a v poslední době získaná, opravdu magická schopnost přesunu v prostoru na krátkou vzdálenost. Svého umění někam se nepozorovaně dostat ale nikdy nezneužívá k zákeřné vraždě nic netušícího vojáka nebo velitele. Místo toho zanechává své vizitky na nejnepravděpodobnějších místech, zasévá paniku a zmatek do řad nepřátel, krade jim jejich peníze a znehodnocuje jim zboží.

Vybavení

Jeho pověst nepřemožitelného bojovníka a nočního stopaře je do značné míry závislá na předmětech, které si na každou svou akci obléká, za něž se skrývá. On sám si to v hloubi duše uvědomuje, což má patrně za následek jeho tak odlišné chování na veřejnosti za normálních okolností a v masce.

Základem je maska sovy, která mu kryje celou horní část obličeje. Umožňuje mu vidět i v té nejčernější tmě stejně ostře jako sova a navíc dokáže odvracet zlá kouzla přímo na ní seslaná. Jeho nejcennějším majetkem je ale meč, který se v jeho rodě dědí z otce na syna už řadu generací. Prošel již mnoha bitvami a prolil krev nesčetných zástupů, ale jeho čepel je hladká jako zrcadlo a ostří bez jediné poskvrnky. Další cenností je druhá věc, kterou dostali na památku od onoho potulného mnicha - kromě masky sovy jim dal i amulet sovy. Ten dokáže těsně před svítáním vyléčit i ta nejtěžší zranění toho, kdo ho má kolem krku.

Na své noční toulky se odívá do temně hnědého, těsného oděvu, v němž dokonale splývá se stíny a na nohy si obouvá měkké boty, v nichž se tak dobře šplhá a potichu se plíží. Kolem pasu si obvazuje šerpu, díky níž je v noci neobyčejně obtížné ho zasáhnout nějakou zbraní. Předloktí si pak vždy ještě opásá starobylými rodinnými chrániči, které zastaví všechny rány krom těch nejsilnějších.

Herní statistiky

Lidský muž, Mnch 12/Boj 4; N 16; středně velký humanoid; VT 11k8+4k10+32; 112 ž.; Inic. +8; rychlost 70 stop; TZ 24 (dotyk 18, zaskočen 20); út. bonus +13, útok mečem bastard obouruč na lidi +22/+17/+12 (1k10+11+2k6, normálně 1k10+9), útok úderem beze zbraně +12/+12/+12/+7 (2k6+3); Zvl. schopnost úder beze zbraně, mocná lavina úderů, pevná mysl, čchi úder (magie, zákon), čistota těla, celistvost těla, zlepšený únik, diamantové tělo, dlouhý krok, pomalý pád 60 stop; Přes. ZN; Výdrž +14, Ref +13, Vůle +11; Sil 16, Obr 18, Odl 14, Int 12, Mdr 14, Cha 13.

Dovednosti: Akrobacie +15(10), Naslouchání +22(10), Ohebnost +31(10), Profese (obchodník) +3(1), Rovnováha +18(12), Skrývání +30(19), Šplhání +15(13), Tichý pohyb +28(19), Všímání +31(19).

Odbornosti: Uhýbání, Zlepšená iniciativa, Pohyblivost, Zlepšené podražení, Zlepšená kritika mečem bastardem, Útok vleže, Bleskový útok; mnicha: Ochromující úder, Bojové reflexy, Zlepšené odzbrojení; bojovníka: Zaměření na zbraň (meč bastard), Drtivý útok, Specializace na zbraň (meč bastard).

Předměty: meč bastard +3, zhouba lidí; maska sovy dávající vidění ve tmě do 60 stop, bonus +8 na Všímání v noci a vždy po setmění aktivovaným kouzlem odrážení kouzel (vydrží do svítání nebo do spuštění); amulet sovy (s kouzlem uzdrav aktivovaným vždy těsně před svítáním, pokud je majitel zraněn); zápěstníky zbroje +6; šerpa dávající v noci efekt kouzla mlžení; lehké boty dávající +8 na Tichý pohyb; oblek dávající v noci a na uzavřených místech +8 ke Skrývání.

Alternativy

Simonoke se hodí nejen do orientálních světů a her, ale i do světů a tažení ve stylu komiksových seriálů a filmů, stejně jako do dobrodružství s dramatickým nebo humorným nábojem. Pokud je orientálně laděný, meč Simonokeho je samozřejmě katana. Stejný může být i v komiksově laděném příběhu, ale pokud ho chcete použít do více evropského dobrodružství, není myslím problém - místo katany bude mít jiný meč a vystupováním bude více podoben Zorrovi :), čili méně zarputilý a více rozpustilý. Pro takové příběhy by ovšem bylo lepší nahradit jeho základní povolání mnicha raději tulákem a jeho přesvědčení bude namísto zákonně neutrální spíše chaoticky neutrální. V takovém případě by ale možná nebylo na škodu mu dodat pomocí některých předmětů ještě bonus na Skákání, případně něco k rychlosti pohybu jako takové.

Přiznám se, že jsem vůbec nepočítal, kolik předmětů by měl u sebe mít vzhledem ke své úrovni, kolik pokladů. Ty předměty mít musí, je to součástí jeho vizáže a osobnosti, takže tady není co řešit.
Napsal Rytíř 19.05.2006
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 15 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.36356401443481 secREMOTE_IP: 3.229.142.91