Trebuchet

Obsah článku:

Nasazení trebuchetů v boji

Trebuchety se používaly pouze při dlouhodobém obléhání pevností a měst. Stavba velkých trebuchetů trvala celé týdny, bylo při ní třeba lidí znalých svého řemesla, stejně jako poměrně velkého množství dřeva a provazů. Proto nemělo smysl se s ní zdržovat u strategicky nevýznamných pevnůstek nebo tam, kde byl předpoklad rychlého dobytí pevnosti. Někdy se ovšem stavba trebuchetu stávala významným psychologickým prvkem - obléhaní obránci většinou dobře znali účinky této zbraně a právem se jí obávali. Pokud jejich pevnost nebyla stavěna opravdu hodně robustně, obránci se mohli vzdát v okamžiku, kdy bylo jasné, že nepřítel postavil funkční trebuchet a oni ho vlastními silami neporazí, ani se nedočkají brzké pomoci. Velké pevnosti nebo města mohly mít vlastní mistry pro stavbu těchto strojů a také potřebný materiál; pak mohlo dojít k přestřelce trebuchetů, kdy se obsluhy snažily navzájem zničit svoje s námahou vyrobené stroje. Taková přestřelka ovšem v podstatě vždy jen vykupovala obráncům čas, protože materiální výhody bývaly jasně na straně útočníka.
Kadence střelby velkých trebuchetů nebyla vysoká. Podle kronik a jiných spisů střílely velké trebuchety jen několikrát za den. Samotné napnutí (rozuměj stažení delšího ramene se střelou dolů k zemi) a výstřel nebyl časově nijak zvlášť náročný, horší bylo nastavení protiváhy a délky vaku trebuchetu pro účely jeho zaměření na cíl. Sehnat a dopravit ke stroji potřebné střelivo také obvykle nebylo nic jednoduchého; zdá se mi, že kadence střelby trebuchetů, zejména těch opravdu velkých, se odvíjela primárně od dostupnosti střeliva. Útočníci měli navíc většinou dost času, čím déle obléhání trvalo, tím větší byla šance, že se obránci vzdají sami a odpadne nutnost je dobývat silou.
Ohledně náročnosti výroby a nasazení trebuchetů v boji máme jednu hodnověrnou historku: když v r.1521 dobýval Cortés Mexiko, jeho oddílům už docházel střelný prach do děl a přitom je čekalo obléhání velkého města. I přihlásil se mu muž, který tvrdil, že v Evropě stavěl trebuchety. Dostal k ruce vojáky, které chtěl, a postavil impozantní obléhací stroj. Na jeho první výstřel čekala s napětím celá malá armáda. Naštěstí pro Cortéze na tomto stroji úspěch jeho tažení nezávisel, protože jinak by rozhodně Mayské zlato nezískal - trebuchet velký kámen vymrštil značnou silou do veliké výšky... bohužel ovšem kolmo vzhůru, takže dopadl zpět přímo na stroj a naprosto ho zničil.
Trebuchetů nebylo pro úspěšné obléhání pevnosti ani města nikdy třeba velký počet. Oproti katapultům, které musely opevnění bombardovat svými relativně lehkými střelami soustředěně a dlouho, stačil totiž velkému trebuchetu obvykle jen jeden jediný dobrý zásah. Střela o váze několika metráků dokázala bez potíží pobořit horní části hradeb a při opětovných zásazích zničit v podstatě jakoukoliv zděnou nebo kamennou stavbu. Proto se na obléhání hradu stavěl většinou jen jeden nebo dva trebuchety; když se na obléhání velkého města armádou postavilo šest trebuchetů, hovořilo se v kronikách o "značném počtu obléhacích strojů".

Trebuchety v d20

Nepamatuji se, že bych v nějakých pravidlech viděl parametry obléhacího stroje vahadlového typu. V zásadě to ovšem není problém, dá se velmi dobře vycházet z pravidel pro katapulty. Stačí jen patřičně upravit ničivost stroje... a jeho cenu. :)
< Použití trebuchetů >
Popis trebuchetu Zdroje informací
Napsal Rytíř 22.06.2006
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 3 příspěvky.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.15972399711609 secREMOTE_IP: 44.200.168.16