Střípky Mezoameriky: Mayská jména

Krátký článek o jménech starých Mayů a úvod do série.
Napsal Colombo
Vítejte na prvním článku nové série, ve které bych vám chtěl představit Mezoameriku. Články budou laděny jak historicky, tak s ohledem na možné hraní přímo v Mezoamerice, či pouhou inspiraci a dodání exotickému rázu národům ve vašem světě.

Něco málo o jazycích
Mayové, narozdíl od Aztéků a Inků (ačkoliv u Inků to není zrovna přesné), není označení pro jeden kmen, ale pro spoustu kmenů tří hlavních jazykových skupin. Nejvýznamnější z nich je východní větev, jazykem K'iche', patřící právě do východní větve. Dnes jí mluví kolem miliónu domorodců. Jedná se o jazyk nejmocnějšího mayského státu za doby příchodu Španělů, Quiché. V tomto jazyce je také napsán (už latinkou) jeden z nejdůležitější mayských dokumentů, Popol Vuh, kniha vladařova.

Druhou nejvýznamnější větví je větev Yucatánská. Jazykem Yucatec (též Yucatec Maya nebo jen Maya, mohli jste ho slyšet například v Gibsonově Apocalyptu) mluví kolem 800 000 lidí. Jsou to potomci původních, takzvaných klasických Mayů. Mayské písemnosti na stěnách chrámů a na stélách jsou napsány ve starém dialektu tohoto jazyka.

Dále bych měl zmínit jazyky Nahuatl, jazyky nemayské, mexické. Mluvili jimi například Aztékové a také spousta domorodých indiánů, spojenci Španělů a podstatná (dokonce většinová) část armády, jež dobývala Yucatán a Petén, tedy nížiny a vysočiny. Z tohoto důvodu je spousta dnešních mayských míst a oblastí pojmenováno v tomto jazyce, tak, jak si tyto oblasti pojmenovali dobyvatelé.

Nakonec tu máme samozřejmě španělštinu (ačkoliv Španělsko taky není národnostně a jazykově homogenní a mělo by se říkat španělské jazyky). Všechny jazyky Mezoameriky mají fonetický přepis ze španělštiny, jména míst a dokonce jména domorodců jsou španělská. To souvisí s christianizací, pokřesťanštěním, pokřtěním místního obyvatelstva, a s tím spojeným zavrhnutím původního hříšného života v područí ďáblů. Naštěstí christianizace nebyla stoprocentně úspěšná, což souvisí s obrovskou konzervativností Mayů.

Problémy se zdroji
Co se mayské kultury týče, jedním z nejlépe dostupných zdrojů pro mayology jsou zvyky dnešních Mayů, jež se častokrát příliš neliší od zvyků původních. Bohužel se nejedná o tu vznešenou kulturu, jež u Mayů povětšinou obdivujeme, ale jen zvyky rolníků.

Dalšími zdroji jsou zápisky kněží, jež přišli na Yucatán, a kronikářů, častokrát místních indiánů, kteří se naučili španělsky. Zde bych zejména vypíchl kněze Landu (Diego de Landa), který je nechvalně proslulý pálením mayských knih, ale na druhou stranu je jedním z nejdůležitějších, ne-li nejdůležitější, kronikář a zdroj pro dnešní i minulé mayology. Každé dnešní dílo je prosycené citacemi z Landova díla. Taky vytvořil "Landovu abecedu", fonetický přepis mayských písmen do španělštiny. Nevýhodou je jak zkreslený popis "fanatických" křesťanských kronikářů, tak skutečnost, že se jednalo již o poklasické Maye a tamní zvyky byly smíchány s Toltéckými, což jsou mexičané (s tím se pojí zavedení zvyku vytrhávat srdce, více v dalších článcích).


Posledním zdrojem jsou archeologické vykopávky a kodexy, jediné dochované písemnosti. Vzhledem k naprostému nerozlišení mayského písma - jedná se (nejspíš) o kombinaci fonetického s častým přechodem do ikonografického a hieroglyfického - je překlad velice ztížen. Pouze zkombinováním všech zdrojů se tak můžeme dozvědět něco o starých, klasických, Mayích.

Mayská jména
Mayové měli, a někde pořád mají, čtyři jména. Prvním z nich je jméno dané, paal kaba. Po narození potomka přišli rodiče i s dítětem za knězem, který vytvořil horoskop. Ten byl velice důležitý, odvozoval se od mayského kalendáře tzolkinu, což byl náboženský rok o 260 dnech. U kmene Cakchiquelů z Guatemalské vysočiny (příbuzní Quichejům, přítomní v Popol Vuhu, nesli z Tolánu-Tuly oheň v holích) bylo jméno každé osoby přesně určeno; shodovalo se s dnem, kdy se narodila.
U lidu Ah Camul na severu Yucatánu bylo jméno tvořeno ze zvířete (například had, jaguár) a slova Ah (znamenající pán, zde označující mužský rod) pro chlapce nebo Ix (překládající se jako malý, zde označující ženský rod) pro holčičku. Daná jména by tedy vypadala Ah Balam či Ix Cuat.

Dalším jménem bylo jméno otcovy rodiny. Ačkoliv mayské slovo je ztraceno, jedná se o klasickou patrilineární dědičnost rodového jména (patrilinearita byla u Mayů všeobecně rozšířena, znázorněné rodové stromy jsou vyobrazeny, jak vyrůstají z mužských zad a žena stojí pouze opodál). Například rod Itzá (Chichen Itzá znamená "Studna rodu Itzů") nebo Xiu.
Jméno by tak vypadalo jako Ah Balam Xiu nebo Ix Cuat Xiu v případě otce z rodu Xiu.

Třetím jménem bylo spojené jméno z otcovy a matčiny strany, naal kaba. Toto hrálo velký význam, jelikož ti, co se jmenovali stejně, byli pokládáni za příbuzné. Nejen, že jim nebylo dovoleno se brát, ale také kdokoliv, kdo přišel do vesnice a jeho jméno se shodovalo s někým, kdo již ve vesnici byl, tak byl okamžitě přijat a pohoštěn, jako skutečný příbuzný. Zákaz manželství byl přísně dodržován a tento zvyk upadl pouze v malých komunitách. Například u Lakadonských Mayů, jejichž populace se odhaduje na 200 obyvatel. Jedná se tedy o klasickou společenskou bariéru znemožňující přílišné degenerování populace, od které se opouštělo v ohrožení naprostým zánikem komunity.
Toto jméno by vypadalo, v případě výše zmíněných jmen a matky z rodiny Itzá, jako Na Balam Xiu Itza nebo Na Cuat Xiu Itza.

Čtvrtým a možná nejdůležitějším "jménem" je přezdívka. Ve vesnici lidu Ah Canul je každý důležitý člověk známější svou přezdívkou, než jménem (tento zvyk jsme ostatně přejali i my tady na internetu :P).

Jména v jiných končinách se mohou lehce odlišovat, zejména ve jméně daném (neexistencí Ah a Ix) a jmény různých rodů. Jména vládců v anglicko-mayském tvaru (vzhledem k úplnému nepřeložení, jinak bych je vypsal v češtině), ze stél tak, jak jsou uvedeni v The Ancient Maya, zní:

 • Jaguar Paw
 • Curl Nose
 • Stormy Sky
 • Kan Boar
 • Jaguar Paw Skull
 • Double Bird
 • Bird Jaguar II
 • Ah Cacau
 • Shield Jaguar
 • Chan Bahlum
 • Kan Xul
 • Chaacal
 • Chac Zutz
 • Cauac Sky
 • Yax Kin
 • 18 Rabbit
 • Bird Jaguar III
 • Sun-at-Horizon
 • Kuk
 • Chitam
 • Yax sky
 • Sky Xul
 • 6 Cimi
 • Jade Sky
Na konec přikládám PDF, ve kterém jsem se snažil zanalyzovat jména uvedená v Popol Vuhu a vytvořit jakýsi návod, podle kterého si můžete stvořit spoustu maysky-znějících jmen.
Quiche
Napsal Colombo 05.07.2009
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 46 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.11463785171509 secREMOTE_IP: 44.213.60.33