Bestiář - nazgúl

Ze všech netvorů Středozemě je nejstrašlivější bezesporu Nazgúl. Jsou sice i mocnější netvoři než oni, žádný však není tak zlý a tak zkažený; narozdíl od draků nebo třeba balrogů se už pouhou svou existencí vzpírají přirozenému řádu věcí na Ardě a jejich konání je tímto vzdorem všemu živému poznamenáno.
Napsal Rytíř

Úlairi, Prstenové přízraky, vznikly z mocichtivých lidských pánů a válečníků, kteří přijali od Saurona jeden z Devíti prstenů. Prodloužil jim život na několikanásobek jejich původní délky a opravdu daroval velikou moc. Jenže postupně stravoval jejich mysl a měnil a podroboval jejich těla Sauronově vůli, takže když udeřila jejich hodina, jejich duše zůstaly připoutány k Prstenu a Sauronovi, který ho vytvořil. Nyní nemohou učinit nic proti němu, jsou jeho naprostými otroky, kteří mu slouží bez únavy a bez oddechu.

Protože Nazgúlové nemají vlastní svobodnou mysl, nemohou získávat zkušenosti a zvyšovat svou moc. Zůstávají tedy stejně silní, jako byli v okamžiku své (tělesné) smrti.

"Nazgúl" je šablona, kterou můžeš aplikovat na lidi nebo Númenorejce. Trpaslíci se nedají změnit ve stín a elfové od Saurona po vykování Jednoho prstenu již nikdy nic nepřijali.

VT: zvýší se na k12; ztrácí staminu, vše jsou body zdraví.
TZ: kromě zbrojového bonusu za svou úroveň má nazgúl po manifestaci odrazný bonus k TZ ve výši bonusu za Cha nebo +1, cokoli je vyššího.
Speciální útoky: nazgúlové si ponechávají všechny schopnosti, které měly jako postavy, a navíc dostávají ty uvedené níže. Pokud není řečeno jinak, TO jejich útoků je 10 + 1/2 VT + Cha. Sesilatelskou úroveň svých speciálních schopností mají rovnu své VT.
Manifestace (nad): na Ardě přebývá jen část Nazgúla; za běžných okolností se s ním zachází, jako by byl plně éterický. Pokud si to ale přejí, nazgúlové mohou na Ardu manifestovat větší část svého bytí, takže pak mohou přímo konfrontovat zdejší svět, bytosti a objekty - mohou tedy útočit a být napadeni, sesílat kouzla, atd. Samotný nazgúl však vždy zůstává jen temným beztvarým stínem, pokud nemá na prstě svůj prsten moci - tehdy se naplno objeví ve hmotném světě a vypadá jako v okamžiku své smrti. Nazgúla je během manifestace možné spatřit zejména díky šatům, které nosí a předmětům, které drží. Během své manifestace si nazgúl ponechává svůj statut nehmotného tvora, každý útok vedený pozemskou zbraní má tedy jen 50% šanci, že ho opravdu zraní. Pokud má svůj prsten moci, nazgúl normálně těží ze všech jeho schopností a vlastností. Je však plně hmotný, a také jen v tomto okamžiku je opravdu možné ho zabít.
Vysávání energie (nad): Dotek nazgúla dá živému tvoru dvě negativní úrovně (nazgúl se tím léčí, když je poraněn).
Strašlivá přítomnost: Kdokoli vidí nazgúla, musí si hodit na záchranu na Vůli: když neuspěje, oběť je otřesena, když neuspěje o 5-8, je zastrašena; když o 9 a více, zpanikaří. Ten, kdo uslyší křik nazgúla, je postižen podobně, má ale opravy za vzdálenost: do 50 metrů postih -1, do 150 metrů bez oprav, do 1 míle +2 a do 2 mil +4 (dál účinek nářku nazgúla nesahá).
Vládnoucí pohled (nad): Úplnou akcí se může nazgúl pokusit uplatnit svou zlou vůli na živého tvora, kterého vidí; působí na něj stejně jako kouzlo podrob osobu (trvání je ale jen 1 kolo/úroveň). Pokud tento pohled použijí na zvíře, funguje na ně jako na osoby, délka trvání je 1 den/úroveň a dokud ho takto ovládají, mohou úplnou akcí využít jejich smysly, aby viděli jejich očima, ušima, atd.
Speciální atributy: nazgúlové si ponechávají všechny speciální atributy, které měly zaživa a navíc získávají typ nemrtvý a nehmotný. Na hody na Výdrž používají v případě potřeby svůj bonus za Cha. Mají SZ 15/dobro a magie, jsou imunní vůči chladu a magickému ohni.
Temné tělo (zvl): Kdykoli jejich zlé, očarované tělo zasáhne nějaká zbraň, může jí to zničit - nemagickou ihned a automaticky, kouzelná zbraň si může hodit na záchranu (TO 10 + 1/2 VT nazgúla), nebo se zkroutí a rozpadne na prach též.
Zlepšené smysly (zvl): Nazgúlové vidí dokonale v pokrouceném světě Stínů své nemrtvé existence, ve hmotném světě Středozemě jsou však takřka slepí. Ani ostatní smysly jim nefungují tak, jako lidem, mají však ještě jiné. Dokáží např. vnímat teplou krev živých bytostí na velikou vzdálenost (až 100 metrů) a využívat smysly zvířat, které ovládají. Ve tmě mají mimozrakové vnímání do 30 stop; ve dne, když svítí slunce, jejich nelidské smysly fungují jen na bezprostřední okolí, takže jsou odkázáni v podstatě jen na propůjčené smysly zvířat.
Zranitelnost přírodou: Střet s projevem koncentrovaných přírodních sil (např. tekoucí vodou, otevřeným nemagickým ohněm, apod.) nepřirozenou existenci nazgúlů poraní minimálně za 1k10 za kolo. Čím mocnější je projev těchto sil, tím více je zraní. Pokud jsou ponořeni do velké řeky nebo polapeni v lesním požáru, ztratí 10k10 životů za kolo. Zraňuje je moc Valar a samotného Erua, které se svou nemrtvou existencí vzpírají. Touto zranitelností netrpí, jen když mají na ruce svůj prsten moci. Sluneční světlo je přímo nezraňuje, ale omezuje dosah jejich smyslů (viz výše) a způsobuje jim nepříjemné pocity, oslabuje je - mají postih -4 na všechny hody na útok, ověřování a na záchranu.
Vlastnosti: Základní vlastnosti tvora se změní takto: Sil +2, Obr +4, Int +4, Mdr +2, Cha +4. Jako nemrtví nemají žádnou Odolnost.
Dovednosti: Nazgúlové mají bonus +8 na ověřování Skrývání.
Nebezpečnost: jako úroveň postavy +3.

Nesmrtelnost

Když je nazgúl zabit během své manifestace, neumírá; jeho duše zůstává nadále přikována k prstenu moci a Sauronově vůli. Během 7 dní se ke svému prstenu navrátí a stvoří si znovu své nehmotné tělo. Opravdu zabít ho může jen zničení Jednoho prstenu, protože to zničí i všech Devět prstenů a uvolní duše nazgúlů, které se ihned odeberou do Síní mrtvých. Zničit je možné i samotný prsten moci každého nazgúla, dokáže to však jen oheň Orodruiny, kde byly vykovány; Sauron i vlastník prstenu ovšem pozná, když se prsten ocitne v Hoře...

Jedinou další možností jak nazgúla zabít, je zničit ho v boji v okamžiku, kdy na sobě má svůj prsten moci a je plně hmotný. Jakmile má 0 životů, jeho tělo se rozplyne v dým a prsten pukne. Není to ovšem nic jednoduchého, protože s prstenem na ruce je každý nazgúl opravdu velmi mocný.


Devět prstenů moci

Základní mocí Devíti prstenů je dar nesmrtelnosti, moci a znalostí. Jakmile jednou nějaká postava přijme jeden z devíti prstenů moci, už si ho nemůže sundat. Odebrat jí ho nemůže ani nikdo jiný, jen násilím (useknutím prstu nebo ruky). Prsten nazgúla (již proměněného tvora) si nemůže nasadit nikdo jiný než jen on sám.

Konkrétní schopnosti

  • stálé působení kouzla ukryj mysl
  • znalost všech kouzel spadajících v pravidlech do domény Smrti
  • nositele není možné ochromit ani omráčit (přivést do bezvědomí)
  • bonus +2 k Síle a +4 k Cha
  • bonus intuice +3 k hodům na záchranu a k TZ
  • sesilatelská úroveň +2 (pokud majitel není sesilatel, získá 1. úroveň a možnost toto povolání dál rozvíjet)
  • bonus +30 many na den
  • telepatické spojení se Sauronem, pokud má on nasazený Jeden prsten; dokud je naživu, Sauron nemůže nositeli nic nařizovat, jen radit
  • nositel je nesmrtelný; délka jeho života je trojnásobná a jakmile zemře (ať už přirozenou nebo násilnou smrtí), stává se nazgúlem. Protože elfové jsou nesmrtelní, stanou se z nich nazgúlové jen když je někdo zabije.
Napsal Rytíř 09.04.2007
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 1 příspěvek.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.17308497428894 secREMOTE_IP: 3.226.72.194