[Výzkum] Rozvrstvení hráčů RPG

Obsah článku:
Datum vydání: 7. února 2000 Shrnutí připravil: Ryan S. Dancey, vice-prezident Wizards of the Coast
Svolení: Tyto údaje jsou majetkem společnosti Wizards of the Coast (copyright 2000), ale lze s nimi volně nakládat, citovat část nebo celek za předpokladu uvední zdroje, což tímto činíme.
Metodologie: Wizards of the Coast provádějí pravidlený výzkum různých aspektů dobrodružného hraní; distributorů, maloobchodníků i konzumentů, aby zlepšili svoje pochopení jejich preferencí, zájmů a potřeb. Tato data jsou pravidelně revidována a předávána vyššímu managementu. Obsah tohoto souboru je výtahem z těchto zdrojů; zdrojové materiály samy o sobě jsou důvěrné vnitřní dokumenty a nejsou dostupné veřejnosti. Můžete však být ujištěni, že zde prezentované informace představují odpovídající a přesnou reprezentaci dat.
Zdroje: Primárním zdroje je studie segmentace trhu provedená v létě roku 1999. Žádné důvěrné informace poskytnuté společnostmi mimo Wizards nebyly použity pro přípravu této studie.
Výjimky: Vnitřní informace shromážděné společností Wizards jsou považovány za důležitou konkureční výhodu. TUdíž ne všechny iformace dostupné společnosti Wizards jsou začleněny do tohoto dokumentu a mohou existovat oblasti, v nichž jsou značné a důležité části informací vynechány. Absence těchto informací však nezkresluje zde poskytnutý materiál.
Pokémon efekt: Jelikož byla tato studie prováděna právě v době, kdy buje efekt hry Pokémon TCG a z několika interních důvodů zde nejsou prezentovány informace o TCG (= sběratelské kartičky) části trhu.
Aktualizace: Čas od času mám v úmyslu revidovat a aktualizovat tento dokument, aby odrážel naše další snahy porozumět hernímu průmyslu. Když se objeví aktualizace, bude změněna verze dokumentu a datum vydání. Zainteresované strany mi mohou napsat na rynad@frpg.com, a vyžádat si ode mne aktuální verzi dokumentu.
------

Oddíl 1: Segmentová studie

Jelikož většina dat vyhcází ze Segmentové studie z roku 1999, je důležité, aby čtenář rozuměl tomu, jak byla tato data získána.
Pro účely studie z roku 1999 bylo užito následující metodologie:
Dvou fázový přístup byl využit k určení ifnromací o sběratelských karetních hrách (TCG), hrách na životní příběhy (RPG) a figurgkových válečných hrách (MWG) v obecné americké populaci ve věku 12 až 35 let. Po zbytek dokumentu je tato skupina označována jako trh či jako spotřebitelé.
Věkové omezení bylo záměrně zvoleno na základně interní analýzy s ohledem na pravděpodobné cílové spotřebitele pro produkty společnosti. Víme jistě, že existuje řada hráčů starších 35 let, zvláště u her jako je Dungeons & Dragons; nicméně jsme chtěli studii provést ve zvldánutelné velkosti a profilu. Možná, že za pár let bude provedena detailní studie celé populace.
Informace od více jak 65 000 lidí byly získání za pomoci dotazníku rozeslaného do více jak 20 000 domácností pomocí pošty. Tato studie sloužila jako screeningová k vytvoření obecného profilu hráčské populace v cílovém věku, pro účely extrapolace trendů obecné populace.
Tento "screener" přesně reprezentuje americkou populaci jako celek; je momentkou celé populace a je použit k extrapolaci trendů z více zaměřených studií na větší trh.
Následující studie byla kompletována na asi tisícovce responentů ze screeneru. Tato následná stuide je rozsáhlý dokument s více jak 100 otázkami. Konkrétní jedinci zvolení na účast v této studii reprezentující populaci byly určeni screenerem. Jinými slovy malá detalní výzkumná skupina může být v rozumné míře extrapolována na větší screenerovou skupinu a větší screenerová skupina logicky extrapolována na populaci jako celek. toto je běžná, standardní a akceptovaná metodologie v oblasti výzkumu trhu.
Data z této detailní studie byla zpracována oddělením výzkumu trhu společnosti Wizards ve spolupráci s externí konzultantskou firmu. Věříme, že tato data jsou správnou a přesnou reprezentací profilu hráče aže statisticky korelují s populací US v daném věkovém rozpětí.

Oddíl 2: Základní pojmy

Coby součást detailní studie byly respondentům předloženy následující příklady:
Papírové RPG(*): Dungeons & Dragons
Karetní hry: Bridž, Pasiáns, Uno Poker
Sběratelské karetní hry: Magic, Pokémon
Slovní/znalostní hry: Scrabble, Trivial Pursuit
Logické počítačové hry: Tetris
Nesoutěživé, řešitelské: Sim City, Myst
Řešitelské stolní hry: Jenga, Domino
KLasické deskové hry: Šachy, Monopoly, Go
Akční/Střílečky/arkády: Doom, Mortal Kombat
Figurkové stolní sci-fi/fantasy válečné hry s figurkami: Warhammer, Battletech, Historical
Simulátory: letecké/auto simulátory
Strategické hry: Risk, Civilizace
Společenské/večírkové hry: Šarády, Pictionary
Strategické sportovní situace: Madden, MLB
Jiné nesportovní hry: N/A
Specifické otázky byly také určeny k oddělení uživatelů počítačových RPG od hráčů papírových RPG
(*) Pro moje vlastní účely jsem se rozhold používat v tomto dokumentu termín stolní RPG, byť ve studii byl použit termín papírová RPG. Termíny jsou synonyma, moje volba je čistě osobní. Jsem přesvšdčen, že v blízké budoucnosti papírová RPG hybridizují s počítačovou asistencí, ale nestanou s etím počítačovými RPG tak, jak je tomuto termínu běžně rozuměno, ale nebudou ani hrami hranými jednoduše na papíře. Považujte to za předvídavou terminologii.
Termín D&D yde užívaný popisuje všechny odstíny a typy D&D hry; od starých hráčů white box edice až po testery 3. edice.

Oddíl 3. Základní demografie

Tato studie poskytuje následující informace ohledně stolního RPG trhu (TRPG):
velikost
6% hraje či hrálo TRPG (cca 5,5 milionu lidí)
3% hrají měsíčně (cca 2,25 milionu lidí)
pohlaví
19% tvoří ženy (hráčů s frekvencí měsíčně a častěji)
Přesahy
17% z hráčů TRPG hraje MWG měsíčně
46% z hráčů TRPG hraje CRPG měsíčně
26% z hráčů TRPG hraje TCG měsíčně
Tato studie poskytuje následující informace ohledně základní demografie počítačového RPG trhu (CRPG):
velikost
8% hraje či hrálo CRPG (cca 7,3 milionu lidí)
5% hraje měsíčně (cca 4,5 milionu lidí)
pohlaví
21% tvoří ženy
Přesahy
33% z hráčů CRPG hraje TRPG měsíčně
21% z hráčů CRPG hraje TCG měsíčně
13% z hráčů CRPG hraje MWG měsíčně
Tato studie poskytuje následující informace ohledně základní demografie válečných her s figurkami (MWG):
velikost
4% hraje či hrálo MWG (cca 3,7 milionu lidí)
2% hraje měsíčně (cca 1,8 milionu lidí)
pohlaví
21% tvoří ženy
Přesahy
37% z hráčů MWG hraje TRPG měsíčně
40% z hráčů MWG hraje CRPG měsíčně
29% z hráčů MWG hraje TCG měsíčně
Věkové rozvrstvení hráčů na trhu je:
Věk TRPG MWG CRPG Všichni hráči (*)
12-15 23% 27% 23% 11%
16-18 18% 17% 16% 7%
19-24 25% 24% 23% 13%
25-35 34% 32% 37% 29%
(*) Všichni hráči se myslí lidé, kteří ve studované populaci oznámili hraní některé z jakýchkoliv her měsíčně či častěji, nejen TCG, TRPG, MWG či CRPG.
Závěry:
1. Jen pár obecných hráčů
Za prvé můžeme z těchto údajů dojít k závěru, že mýtičtí hráči, kteří hrají jak TRPG, tak CRPG, MWG a TCG představují velmi, velmi malou část celkového trhu. Jenom minimum hráčů hraje více jak jednu kategorii her, jen velmi málo všechny. Největší přesah, byť stále malý je mezi hráči počítačových a stolních RPG.
To je zajímavý závěr, neboť naznačuje, že společnost dokáže úspěšně vytvořit značku v jedné z herních kategorií a rozšířit ji do dalších herních kateroií bez toho, že by si výrazně kanibalizovala vlastní prodej. Jinými slovy, lidé kteří kupují RPG nejsou ti samí, kteří kupují MWG či TCG.
2. V herním odvětví jsou ženy
Za druhé je jasné, že hráčky tvoří významnou část konzumentů herního hobby, konkrétně pětinu. To představuje populaci několika milionů aktivních hráček. Nicméně ženy, jako skupina, utrácejí za toto hobby méně, než muži.
3. Dobrodružné hraní je zábava dospělých Více jak polovinu trhu hobbyher tvoří lidé starší 19 let. Ne zde výrazný pokles hraní ve věku 16-18. Toto podporuje teorii, že většina lidí se s hrou seznámí na střední škole, chvíli hrají, poté ji opstuí a vrátí se k ní opět na vysoké škole a že se na vysoké škole k hobby vracejí ve výrazných počtech.
Může to také naznačovat, že současná skupina hráčů stárne a není nahrazovína mladšími hráči takovou rychlostí jako v předcházejících letech.

Oddíl 4. Role počítačů

Mezi hráči a vydavateli probíhá intenzivní diskuse o užívání počítačů a interakci mezi počítačovými hrami a dobrodružnými hrami. Výzkum trhu představuje nějaké zajímavé informace o této diskusi.
Internetové hraní:
51% hráčů TRPG hlasí, že hráli a hrají na internetu.
28% hráčů TRP hraje na internetu měsíčně.
52% si chce koupit software, který by jim pomohl zvládat hru a zrychlit boj
50% chce hrát s ostatními D&D po internetu
37% čte newsgroups, mailing lists a internetové stráky
42% v současnosti hraje s počítačovou podporou
Jaké počítače hráči užívají?
platformu wintel: 63%
platformu macintosh 9%
(Otázka zněla: jakou PC platformu jste poslední měsíc použil a - žádnou - byla jedna z možností, proto chybějící procenta.)
Co máte doma?
platformu wintel: 54%
platformu macintosh 7%
Tři čtvrtiny vzorku užívají internet alespoň jednou víkend, ale jen dvě třetiny mají přístup z domova.
Kdo hraje počítačové hry?
Průměrný věk
Počítač Konzole Obojí
26 23 20
Vzdělání
šk. roč. Počítač Konzole Obojí
6.-8. 5% 20% 27%
9.-12. 23% 52% 37%
VŠ 53% 26% 31%
post.grad. 20% 2% 5%
Rodinný stav
... Počítač Konzole Obojí
Svobodní 52% 65% 76%
V manželství 46% 29% 22%
Hry, hráči elektronických her, jenž hrají měsíčně:
... Počítač Konzole Obojí
TRPG 72% 54% 57%
CRPG 44% 21% 50%
Logické poč. 39% 41% 49%
Klas. deskové 39% 48% 44%
Akční/střílečky 32% 55% 61%
Simulátory 25% 36% 40%
Strategie 26% 26% 32%
Závěr, který jsme získali z těchto dat je, že lidé kteří hrají elektronické hry stále mají čas nahraní TRPG, zdá se, že tyto dva cíle jsou doplňující se či se nedoplňují pouze mimo rozlišení makroekonomických ukazatelů.

Oddíl 5: Stolní RPG

Položili jsme otázky lidem, kteří hrají TRPG, abychom získali lepší a jasnější obrázek o této kategorii. Tento oddíl zkoumá některá tato data.
Výzkum trhu poskytuje poskytuje nějaké užitečné informace o hrách, které TRPG hráči hrají, když neprovozují hraní rolí:
51% hraje ne-TCG karetní hry měsíčně
43% hraje logické počítačové hry měsíčně
43% hraje klasické deskové hry měsíčně
58% hrají akční počítačové hry měsíčně
41 hraje simulační počítačové hry měsíčně
Nejméně hraný typ hry byl:
26% hraje TCG měsíčně
24% hraje řešitelské stolní hry měsíčně
17% hraje MWG měsíčně
17% hraje společenské hry měsíčně
Když byli dotazování, kolikrát již DM/GMovali hru:
2+ sezení jako DM/GM: 47%
Nedělal DM/GMa: 41%
Když byli požádání, aby popsali rozmanitost herních zkušeností, poskytli respondentni následující data:
Otázka: Odpověď
Užívají detailní tabulky a schémata: 76%
Zahrnuje figurky: 56%
Užívají "odlehčený" systém pravidel: 58%
Bezkostkový: 33%
Bojově orientovaný 86% (*)
LARP: 49%
Domácí úpravy pravidel: 80%
(*) Podívejte se na to opačně, tato zajímavá odpověď nám říká, že 14% hráčů, kteří ráli RPG nikdy nehráli bojově orientované RPG.
Z lidí, kteří oznámili hraní TRPG, jsme dále provedli screening hráčů D&D a zeptali se jich na další detailnější otázky. Tato data uvádějí hráče D&D, včetně těch, kteří hrají D&D méně často, než měsíčně.
Věk, kdy se naučili D&D
<12 12-15 16-18 19-24 25-35
23% 41% 15% 12% 9%
-----
Jeden ze závěr, který jsme odvodili z těchto dat je, že pokud hráč hrál déle, než jeden rok, šance, že bude hrát další rok jsou větší, než kdy doposud nehrál po celý rok. Ve skutečnosti, čím déle osoba hraje, tím větší jsou šance, že bude ve hře pokračovat, nebo ještě jinak, hráči s menší pravděpodobností zanechají hraní D&D čím déle jej hraní, ne větší.
Očekávání do dalšího roku
<=1 Rok >1-5 Let >5 Let
40% 75% 88%
Frekvence hraní (měsíčně)
D&D celkem <=1 Rok >1-5 Let >5 Let
7,2 4,9 13,2 5,9
Takže vidíme, že čím déle hráč hru hraje, tím méně často ji hraje měsíčně po pátém roce hraní. Jakmile odezní osvojovací období (1. rok), frekvence hraní prudce stoupá a poté klesá. Jedním z vysvětlení může být, že jelikož osvojení probíhá nejčastěji ve věku 15 a méně let, mají noví hráči hodně volného času pro hraní, ale jak stárnou, mají méně času měsíčně na hraní.
Podívali jsme se i na pár dalších otázek o tom, jak dlouho osoba hraje hru hraje:
Typické sezení delší jak 5 hodin
Celkem 28%
<=1 Rok 10%
>1-5 Let 14%
>5 Let (*) 42%
4 nebo více hráčů ve skupině
Celkem 62%
<=1 Rok 48%
>1-5 Let 60%
>5 Let (*) 71%
Průměrný počet sezení před restartem (nové postavy)
Celkem 15,4
<=1 Rok 8,8
>1-5 Let 12,9
>5 Let (*) 19,6
(*) Pamatujte, že frekvence hraní u těchto hráčů prudce klesá.
Tato data nám říkají, že čím déle osoba hru hraje, tím déle trvá herní sezení, tím více lidí hru hraje a tím déle se hra před restartem vyvjíjí. Ve skutečnosti pokud si uvědomíte velký skok v dlouhých sezeních a v průměrném počtu sezení a restartem znamená, že 5+ let hráči hrají stejné postavy, v průměru obrovsky déle než kdokoliv jiný.
Jeden závěr může být, že zabere 5 let, než hráč skutečně zvládne systém a opravdu odhalí, jakou postavu chce hrát.
Následující finanční odhady platí pro hráče TRPG obecně (informace o D&D hráčích, je-li k dispozici, je uvedena také)
Tato data se zdají potvrzovat teorii, že mladší hráči, byť velmi aktivní, neutrácejí příliš peněz. (Následující data jsou hlášené výdaje na RPG). Velké dolary utrácejí dospělí...
Totální útrata podle věku:
12-17: $289
18-24: $850
25-35: $2,213
A čím déle zůstávají ve hře, tím větší celkové výdaje...
Hrají <=1 Rok: $116
Hrají <=1-5 Let: $562
Hrají >5 Let: $2,502
Celkové D&D výdaje na hru
Hrají <=1 Rok: $123
Hrají <=1-5 Let: $338
Hrají >5 Let: $1,756
Měsíční D&D výdaje na hru
Hrají <=1 Rok: $7
Hrají <=1-5 Let: $22
Hrají >5 Let: $16
(Zajímavá poznámka: Měsíční utrácení v prvních pěti letech po přijetí hry je vyšší než útraty poté, že bod skrze starší, dlouhodobnější hráč hraje hru víc, ale utrácí méně. Toto se může vztahovat k četnosti restartu hry/postav.)
D&D DMova ochota k výdajům
DMuje: $1,444 celkem / $21 měsíčně
neDMuje: $187 celkem / $7 měsíčně
(Zajímavá poznámka: Dokonce i lidé, kteří neDMují si koupí sakra víc, než jen Příručku hráče...)
Účinek figurek na RPG:
Málo figurek vlastněných/používaných: $139 celkem RPG útrat
Mnoho figurek vlastněných/používaných: $4,413 celkem RPG útrat
Zjistili jsme, že hráči, kteří sdělili, že hrávali TRPG, ale v současné době nehrají utrácí víc peněz než aktuální hráči. Hráči hrající více rozdlíných her měsíčně, utrácejí průměrně méně peněz, než hráči hrající pouze D&D.
Současní/Bývalí hráči
Průměrná útrata za RPG: $1,273 / $1,667
Průměrná útrata za D&D: $895 / $599
Počet hraných RPG: 2,2 /3,3
Jeden závěr, který lze učinit z těchto dat je, že hráči, kteří nemají rádi D&D, utratí více peněz a vyzkouší hodně systému, aby našli alespoň něco, než skončí. Hráči, kteří mají rádi D&D utratí méně peněz a vyzkouší méně systémů, ale utratí více na D&D, než ti, jenž jej nemají rádi.
Při dotazu na to, proč skončili, byly odpovědi (více možností povoleno):
Příliš práce s jinými věcmi: 79%
Nebylo s kým hrát: 63%
Málo času na hraní: 55%
Našel hru, kterou má radši: 38%
Nešťastný ze hry a pravidel: 38%
Příliš to lezlo do peněz: 32%
Vyhoření z častého hraní: 29%
Zpět k lidem, kteří hry stále hrají. Při dotazu na to, které hry hráči TRPG stále hrají alespoň jednou měsíčně, odpovědi byly (více odpovědí možno):
D&D: 66%
Vampire: The Masqurade: 25%
Star Wars: 21%
Palladium: 16%
Werwolf: The Apocalypse: 15%
Shadowrun: 15%
Star Trek: 12%
Call of Cthulhu: 8%
Legend of Five Rings: 8%
Deadlands: 5%
Alternity: 4%
GURPS: 3%
Když byli požádání, aby popsali aspekty jejich her na škále 1 až 5, odpovědi byly:
(běžně/vzácně)
Tvoří vlastní dobrodružství 42% / 11%
Tvoří vlastní materiál pro tažení 29% / 17%
Hraje stejná dobrodružství znou 18% / 35%
Používá pouze oficiální pravidla D&D 33% / 17%
Když jsme požádali RPG kupce v jakém typu obchodů nakoupili D&D příručky, odpovědi byly:
Herní speciálka 36%
Knihkupectví 27%
Obchod s komixy 18%
Malé hračkářství 17%
Velký řetezec hračkářství 15%
Cony 4%
(Jinými slovy 36% respondentů si D&D koupilo v herně specializovaném obchodě)
< Výzkum trhu dobrodružného hraní >
Hráčská typologie
Napsal Alnag 20.07.2006
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 65 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.28947305679321 secREMOTE_IP: 3.238.204.167