Zajímavosti

Debata je lehce moderovaná (opravení nefunkčních odkazů). Zkuste nespamovat... moc. Díky.
Napsal: Nerhinn
5.3.2020 23:32 - ShadoWWW
Náhodou jsem narazil na Dech draka 2/98. Je tam vyhodnocení kandidátů na playtestery DrD+. Tý jo. Požadavky jak do NASA a vzniklo z toho to, co vzniklo.
6.3.2020 00:08 - Jerson
Můžeš to sem nahodit? :-)
6.3.2020 00:41 - ShadoWWW
Dnes ne, ale brzy.
7.3.2020 15:10 - Jarik
Shadowww. Já to DrDplus psal. Mám si za trest zrušit účet?
7.3.2020 15:13 - Šaman
Jarik: Každý jsme zkoušeli psát realistické rpg a kdo tvrdí, že ne, ten to zkouší dodnes. :D
7.3.2020 15:36 - ShadoWWW
Jarik: To rozhodně ne. Spíš to vypovídá o lidech, co tou dobou byli u kormidla Altaru. Sami, když začali psát DrD 1.0, byli amatéři jak noha, ale od druhých, kteří na tom ve své době byli podobně, chtěli dovednosti, které sami moc neměli. Navíc když se člověk podívá, co očekávali od testerů jako hlavní dovednosti a co očekávají od testerů dnes Wizardi nebo Paizo, tak je to smutné. A ještě jak to elitářsky omezovali, aby testerů "nebylo moc".
7.3.2020 17:01 - sirien
Jarik: to vůbec de? Jinak asi záleží na tom, jeslti se za to dneska adekvátně stydíš :D

Šaman: já ne; já měl realismu plný zuby z hacků DrD/GURPS a zkoušel sem "imerzionistický" :)

ShadoWWW: Jiná doba, Dunning-Kruger... A jak sem teda ochotnej '90s Altar a autory DrD+ tankovat za kdeco, tak omezování počtu testerů bych jim asi spíš nevyčítal - musíš si uvědomit, že to fakt nebylo jak dneska, že bys poslal plošně mailem gForm co se Ti automaticky statisticky před-zpracuje. Tehdy to nejspíš znamenalo probírat se faktickejma dopisama (nebo možná mailama) popř. možná, MOŽNÁ dostat data přes proprietální dotazník a pak to zkoušet luštit kdesi přes nějakou tabulku v T602... jakože omezit počet testerů na rozumný množství který de kvantitativně zpracovat a u kterýho si dokážeš třeba i udržet nějakou hloubku vhledu (navazující otázky, tušení co za skupinu to je a jak to zkouší hrát) a tudíž že je chceš vybrat abys dostal nějakej rozumnej mix - jako dává mi to smysl a nepovažuju to za hloupej nápad. Jasně, dneska z dnešního pohledu zpětně to je směšný, ale na tu dobu to ve skutečnosti je spíš z toho progresivnějšího.
7.3.2020 23:29 - Lethrendis
Progresivní... popisuješ v podstatě rozdíl mezi kvalitativním a kvantitativním výzkumem, to bylo progresivní tak v padesátých letech :)
8.3.2020 00:32 - sirien
Ve vědě možná, na herní scéně spíš ne :)
8.3.2020 01:38 - LokiB
Lethrendis píše:
to bylo progresivní tak v padesátých letec


Tak ono se zdá, že tu dobu považuje sirien obecně za celkem pravěk :)

T602 jsme opustili tak kolem roku 1994 (já teda nejprve k AmiPro a Lotus balíku, pak směrem k QuattroPro a WordPerfectu od Borlandu, což se obojí ukázalo jako netaktické, když to MS Office následně převálcoval, i když nebyl lepší :)
Ale už i Excel 5 byl použitelný.

Ne, tak já chápu, že sirien na dané téma žertoval. Aby to zas nevzal vážně, tuhle historickou exkurz :)

Vzhledem k tomu, že jsem pak vyhodnocování dotazníku měl jako součást diplomové práce, což byla strašná chyba, protože ten dotazník byl sestaven deb... hloupě a vyhodnocovat otevřené otázky z nějakých 850 zodpovězených dotazníků po 45 otázkách, grrrrrr ... jak zbytečně strávený čas :(

Takže souhlasím s tím, že omezení počtu respondentů a tedy i testerů mělo něco do sebe :)
9.3.2020 00:38 - Jerson
Pořád čekám na ShadoWWWa, jaké že požadavky to byly :-)
9.3.2020 15:09 - ShadoWWW
Nezapomněl jsem na tebe. Mrkni do archívu Dechů draka. Zadání je v čísle 1/98 a vyhodnocení v čísle 2/98, vždy na konci čísla.
9.3.2020 16:04 - sirien
Ušetřim lidem práci...
DD 98 / 1 píše:
Betatesteři pro DrD+

V
minulém čísle jsme otiskli článek o chystaném projektu v řadě Dračího
doupěte. Byla v něm mimo jiné zmínka, že Altar hledá pro tuto novou hru
betaťestery. Článek měl velký ohlas a řada hráčů se k testování nabízela.
Případné zájemce upozorňujeme, že betatester musí mít
- inteligenci
- zodpovědnost
- vytrvalost
Myslíš-li si, že tyto požadavky splňuješ, můžeš se přihlásit. Napiš nám o sobě
několik údajů a odpověz na níže položené otázky. Dotazník pošli na adresu Altar,

nám. J. z Lobkovic 14, 130 00 Praha 3, tak aby byl doručen do konce února. Na zá-
kladě došlých odpovědí vybereme vhodné adepty a s těmi se zkontaktujeme. Litu-
jeme, ale není v našich silách odpovědět každému zájemci individuálně.

Dotazník pro potenciální betatestery

Jméno a příjmení:...............................................................................................
Adresa:..................................................................................................................
Telefon:.................................... E-mail:.............................................................
Rok narození:.......................... Povolání:.........................................................
Datum:.................................... Podpis:................................
1. V kterém roce jsi začal DrD hrát a jaké verze jsi používal?
2 Jak často hraješ Dračí doupě?
1 x měsíčně 2 x měsíčně 1 x týdně 2 x týdně častěji
3. Před kolika dny jsi hrál DrD naposled?
4. Stručně popiš, o čem bylo vaše poslední dobrodružství (zhruba ve dvou až
třech odstavcích).
5. Najdi chyby v následujícím textu:
Sesílání kouzel je základním principem čarodějovi moci - proto čaroděj
dokáže rozpoznat pokud někdo nebo něco čaruje v jeho blízkosti. Vždy když je
v okolí čaroděje sesláno nějaké kouzlo, Pán jeskyně si za něj hodí proti pasti.

Pravděpodnost zaslechnutí kouzla závisí na úrovni čaroděje a magenergii vyna-
ložené na sesílání kouzla. Je to hod proti pasti Int — bonus za vzdálenost - mage-
nergie — zaslechne/nezaslechne.

6. Jaké jiné hry na hrdiny hraješ (pokud nějaké)?
7. Jsi PJ a máš družinu hráčů, s kterými můžeš DrD+ testovat?


Bod 5 je brutálně LOL :D

Btw. reklama na Fish Fillets - se mi normálně cosi vyhrabalo z nejzaprášenějších koutů paměti :D


DD 98 / 2 píše:
Ach, betatesteři...

Jiřina Vodová

// pozn. sirien: proč Vorlová a ne Vodová? Vim já? Copypasta. Samozřejmě Jiřina Vorlová, = Aquila, = Moudrá sova. Předpokládám, že Google projel sken auto-rekognicí a i když pro vás zahladim dělení odstavců, tak s timhle se patlat nebudu... //

V minulém čísle jsme uveřejnili dotazník pro zájemce o testování nového projektu DrD + . O DrD + jsme podrobně psali v čísle 6/97, ty nešťastné dotazníky si rozebereme nyní.
Proč nešťastné? Protože se nám přihlásilo celkem 78 zájemců, což je poměrně dost, jenže pouze 6 (ano, slovy šest) uspělo hned v prvním kole. Předpokládali jsme, že druhé kolo bude výběrové, že budeme přihlížet k doplňkovým údajům o tom, od kdy a jak často zájemce DrD hraje, jaké má zkušenosti s jinými hrami na hrdiny, zda má družinu k testování a podobně, abychom snížili množství účastníků na přijatelný počet. K naší malé radosti jsme byli nuceni postupovat opačně. K těm prvním vyvoleným jsem pak společně s Martinem Klímou přidávala nejlepší náhradníky z druhé řady. Nakonec jsme tedy vybrali celkem 17 betatesterů, kterým už bylo posláno vyrozumění.

Co bylo hlavním kamenem úrazu? Byl jím onen odstavec, v němž se měly opravit chyby. Teď se možná mnohý z účastníků výběrového řízení podiví - jaktože jsem neuspěl, vždyť jsem to opsal z Pravidel pro experty? A jsme u toho - my nehledáme znalce pravidel současného DrD, nýbrž ty, kteří jsou schopni odhalit chyby v systému, herní nevyváženost, nejasnosti a nejednoznačnosti v textu. Není bez zajímavosti, že ankety se zúčastnila i družina vítězů jednoho ročníku GameConu - neúspěšně. Někdo se možná zarazí, ale mě to neudivilo. Tito hráči umějí bezvadně hrát Dračí doupě. Ovládají pravidla, takže se při turnaji nemusejí zdržovat listováním v příručkách, uvažováním nad tím, zda kouzlo má potřebný dosah, ani hledáním dostřelu balisty. Dokážou perfektně využívat zvláštních schop ností svých postav, ať už podle rasy nebo podle povolání, takže rychle a efektivně splní cíl dobrodružství. To ovšem neznamená, že si dokážou všimnout nelogičnosti v textu a nejednotnosti různých částí pravidel.

Testování je totiž něco jiného než obvyklá hra. Znalosti nynějších pravidel DrD mohou být pro DrD+ dokonce na obtíž, neboť betatester, který je v zajetí součas ného systému a zvyklostí, si může nepřesně napsaný nebo nejednoznačný či neúplný text podvědomě vysvětlit ve smyslu stávajících pravidel.Je to podobné situaci, kdy je třeba při hře důsledně rozlišovat mezi vědomostmi hráče a vědomostmi postavy. Dobrý hráč se dokáže oprostit od znalostí, které získal jako PJ nebo při hře jiného povolání, s jinou postavou. Dobrý betatester dokáže upozornit na nesprávně a nejasně napsaný text, i když on samozřejmě na první pohled ví, jak to autoři mysleli. Nezkušený hráč by to však správně pochopit nemusel.

Dosti úvah. Zopakujme si inkriminovaný text a označme v něm všechny chyby. Byly v něm totiž nejen chyby faktografické, nýbrž i hrubky a překlepy a stylistické neobratnosti.
Sesílání kouzel je základním principem čarodějovi moci - proto čaroděj dokáže rozpoznat pokud někdo nebo něco čaruje v jeho blízkosti. Vždy když je v okolí čaroděje sesláno nějaké kouzlo, Pán jeskyně si za něj hodí proti pasti. Pravděpodnost zaslechnutí kouzla závisí na úrovni čaroděje a magenergii vyna ložené na sesílání kouzla.Je to hod proti pasti Int ~ bonus za vzdálenost - magenergie — zaslechne/nezaslechne.

Nejprve to nejjednodušší: čarodějovy moci; rozpoznat, pokud; Vždy, když; Pravděpodobnost. V této verzi z Dechu draka je ještě nevhodné rozdělení slova mag-
energie. Ve verzi, kterou někteří dostali jako sjetinu přímo z počítače, byl místo znaku - vytištěn řídící znak <197>. Tolik gramatické chyby a překlepy.

Co se stylistiky týče, dost neobratné je spojení dokáže rozpoznat, pokud někdo nebo něco..., rovněž tak Vždy, kdyžje v okolí čaroděje... V tomto odstavci se také několikrát za sebou vyskytuje slovo čaroděj, čarovat. Můj návrh zní: Sesílání kouzel je základním principem čarodějovy moci - proto dokáže poznat, že v jeho blízkosti k něčemu takovému dochází. Této schopnosti se říká naslouchání kouzlům. Jakmile je v okolí čaro děje sesláno nějaké kouzlo (ať už nějakým kolegou nebo pomocí magického předmětu), PJ si za něj hodí proti pasti.

A konečně tedy ty faktografické poznámky. V textu se píše, že pravděpodob nost závisí na úrovni čaroděje a magenergii kouzla. V samotném zápisu pasti se však úroveň vůbec nevyskytuje, místo toho je tu kromě magenergie jakási podivná veličina bonus za vzdálenost.

Několik uchazečů text sice opravilo ve smyslu pravidel současného DrD, ale vzápětí provedli kritiku a rozbor jak stávajícího systému, tak nového textu. Nemusím snad ani podotýkat, že prospěli hned v prvním kole. Především to byla otázka, kdo má házet proti pasti - PJ nebo hráč čaroděje?

Z herního hlediska je samozřejmě zajímavější, háže-li PJ. Hráč neúspěšného čaro-
děje tak nic netuší. Další zádrhel se týkal formulace někdo nebo něco čaruje. Správná byla připomínka, že takovéto vyjádření může svádět k tomu, že by čaroděj mohl naslouchat i hraničářským kouzlům. (Nic na tom nemění fakt, že v DrD+ hraničář bude ryze nemagické povolání a žádná kouzla sesílat nebude, což samozřejmě řada z vás nemusela vědět.) Na druhou stranu je z tohoto textu zřejmé, že čaroděj slyší i kouzla z předmětů, což v současném DrD není tak výslovně řečeno - a mělo by být.

A konečně se několik málo z vás zamýšlelo nad problémem, zda je lepší, aby pravděpodobnost zaslechutí závisela pouze na úrovni naslouchajícího, nebo i na úrovni sesílajícího (tj. rozdílu úrovní). První eventualita uvažuje, že stejné kouzlo způsobuje vždy stejný hluk, druhá předpokládá, že čaroděj na vyšší úrovni dokáže sesílat kouzla tišeji. Názory se různily. Ty ostatně nebyly nejdůležitější. Ocenila jsem, když se někdo tímto rozdílem vůbec zabýval.

Hodnotícím kritériem byl i bod 4 - popis posledního dobrodružství. Tady jsme si Martin i já všímali hlavně zajímavosti zápletky a zejména schopnosti se věcně, jasně a srozumitelně vyjadřovat. Někteří z vás se možná cítí ukřivděni a považují náš (respektive Martinův) dotazník tak trochu za podraz. To není fér, říkáte si, copak já mohu za to, že nemám na češtinu vlohy, nepřirostl mi k srdci pravopis a neumím psát pěkné slo hové práce?

Ne, v tom to vůbec není. Když jsem přistupovala k vyhodnocování dotazníků, také jsem měla obavu, aby někdo kvůli svému pisatelskému neumění neupadl v nemilost, ačkoliv by měl dobré postřehy k pravidlům. Proto jsem faktografickým připomínkám přiřadila větší bodové hodnocení než ostatním otázkám. Bylo to úplně zbytečné. Kdo si všímal logiky textu, ten dokázal objevit i většinu grama tických chyb a překlepů, jeho dobrodružství vypadalo zajímavě a vyprávění se dobře četlo. A naopak. Kdo uměl pouze opsat Pravidla pro experty a ke stávajícím pravopisným chybám přidat ještě několik vlastních, měl zcela neoriginální zápletku a vyjadřování pod psa. Takhle mělo těch prvních šest místo dvojnásobku průměrně trojnásobek bodů než ti ostatní.

Na závěr bych chtěla všem, co nám své dotazníky poslali, poděkovat. Poskytli nám cenné informace o tom, jaká dobrodružství si zanícení hráči vymýšlejí, na co kladou důraz a co se jim na hře zamlouvá. Pokusíme se na to při tvorbě pravidel brát zřetel.Tyvole... co k tomu dodat.

Zaprvé - celkově mi to vyznívá dost jako "vážení zájemci, pokud nejste dost dobrý, tak fuck-off". Na jednu stranu chápu, že to byl nějakej zeitgeist doby kdy velký Altar dominoval scéně a jména jako Marin a Aquila se nesla komunitou a celebrity byly celebrity atd... na druhou stranu pokud se jim přihlásilo 78 respondentů, tak to je fakt rána do vlastní nohy.

Jakože to číslo mě krutě překvapilo - čekal sem stovky zájemců který chtěl Altar prořezat na 100 respondentů cca (...protože půlka jich odpadne pocestě a... atd.) Ale jako 78 základ? Pro Altar? V době snad jeho největší slávy a rozmachu? Au. A tohle ještě dál pročišťovali.

Co dál než se dostanu k hlavnímu chodu.

Jo, tohle, samozřejmě:

ankety se zúčastnila i družina vítězů jednoho ročníku GameConu - neúspěšně. Někdo se možná zarazí, ale mě to neudivilo. Tito hráči umějí bezvadně hrát Dračí doupě.

...du to přeposlat orgům současnýho mDrD na GC, myslim, že se dobře nasmějou :DNo.

Jako úvaha že super-znalec DrD neni nutně dobrej tester DrD+ - za to chválim, to bylo velmi uvědomnělé.

Totálně WTF zmatlání korektur s betatestingem a představa, že schopnost rozklíčovat při čtení "od stolu" formální chyby v textu co je zjevně vytrženej ze zbytku kontextu koresponduje se schopností analyzovat systém a mechaniky při živý hře...

...jako fascinuje mě jak mimo ta doba byla. Třeba že se uvažovalo že testeři budou proaktivně psát nějaký vlastní postřehy v otevřenym formátu místo toho aby na ně šly aspoň základně strukturovaný dotazníky, to by mě zpětně vživotě nenapadlo.

Plus ptát se na "poslední dobrodružství" hráčů co možná hrajou víc her naráz je ukázka jak autoři dotazníku sami nedostačují kritériím které žádají. O tom, že se z logiky věci nemají ptát na "poslední" dobrodružství, ale nejspíš na to "nejzajímavější v posledním roce" (nebo tak něco) nemluvě.


Jinak se mi líbí jak Altar tehdy věřil Pravdám Doby. (Pasáž s úvahou kdo má házet na past a proč to je jakože očividně lepší...)
9.3.2020 16:30 - ShadoWWW
Ty Dechy draka doporučuji přečíst. Ať už kvůli reportážním z Gameconů, nebo různým teoretickým článkům a tak. Krásné muzeum RPG scény 90. let v ČR. Nikdo ale není tak mimo jako Martin a Aquila. Jo to představení DrD+ v 6/97 taky stojí za to. Po přečtení úvodu má člověk pocit, že přichází s Fate Core. Ale pak je to už WTF.
9.3.2020 18:50 - MarkyParky
Sirien píše:

Jinak se mi líbí jak Altar tehdy věřil Pravdám Doby. (Pasáž s úvahou kdo má házet na past a proč to je jakože očividně lepší...)

Jo, tohle mě trklo hned :)
9.3.2020 21:29 - Jerson
Vzpomínám si, že jsem tyhle texty četl, tak to bylo dobré připomenutí.
11.3.2020 10:12 - ShadoWWW
Ve scéně, kde Batman práskne hlavou Jokera o stůl, Heath Ledger požádal Christiana Balea, aby mu s tou hlavou skutečně třískl, aby to působilo skutečně realisticky. Ta scéna není fake, i ta rána o stůl je skutečná, v plné síle. Neskutečné!
11.3.2020 13:00 - Naoki
Prý nejen ta jedna scéna, ale všechny z interrogation.
25.3.2020 17:28 - Šaman
Nedávno tu proběhla diskuze, jestli "stolní rpg" je "dračák". A dneska jsem našel tohle:
Kampaň Zachraňme Blavicon na HitHitu

Jedna odměna je anglicky "D&D" in the world of The Witcher (for 5 players) a česky "Dračák" ve světě Zaklínače

Doufám, že to ani odpůrce dračáku neznechutí a třeba nějakou odměnu koupí - jedná se o záchranu kvalitního festivalu, který se letos nemůže konat kvůli karanténě, ale většina nákladů už se vynaložila a teď je to průser.
Nick:
Velikost okna: [1] [2] [3]
Zobrazit náhled Zobrazit náhled
Tagy:
Vaše IP adresa není z "bezpečných" adres. Příspěvek se odešlou pouze se správně opsaným kódem. Pokud nechcete opisovat kód, můžete se přihlásit (pokud nemáte účet, nejprve se zaregistrujte), nebo nám poslat informaci na PM a my Vaši IP adresu přidáme.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.35809707641602 secREMOTE_IP: 3.226.248.180