Jak to hraješ? – Knihy pro inspiraci I.

Když jsem v roce 1996 převzal dějmistrovské otěže a partu natěšených hráčů, netušil jsem o tvorbě herního světa vůbec nic. Takže jsem se krátce zamyslel a pravil. "Dobře. Začínáte ve městě, které má milion obyvatel a nachází se uprostřed hlubokých lesů..." V dějepise nás takové věci neučí a vlak, do kterého jsem naskočil, se po několika sezeních blížil k výhybce. Pokračovat tehdy dál, hrajeme v nějaké variantě města Sigil (D&D - Planescape), kam vše proudí pomocí magických portálů a nikdo neřeší, že maliny z lesa milion obyvatel neuživí. Něco tu výhybku ale přehodilo a otázka, kdyby takové město existovalo ve středověku, čím by ten milion krmili, mi vrtala v hlavě víc a víc. A přidávaly se další. Kdo jim vládne? Odkud berou peníze? Jak to tam vypadá, když si milion lidí zajde dvakrát denně na záchod? Hrůza z nevědění (a z představy jak řešit poslední otázku) způsobila, že město zmizelo pod neprostupným magickým příkrovem a já mohl začít znovu, lépe a v menším. AltaVista v roce 1996 ale nad mými dotazy jen krčila rameny. Proto, slovy Jany Brejchové, „uháněla jsem tryskem za jelenem, jejž psi z brlohy vyplašili, a tak se stalo, že pojednou ztratila jsem směr cesty a zbloudila, až místo Karlíka bleskly mi věže karlštejnské vstříc“. Vlastně to nebyly věže, ale vývěsní štít a nikoli Karlštejna, ale antikvariátu a v mých rukou se tehdy objevila první kniha, a to Zlatá doba měst českých od Zikmunda Wintera. Protože je současná doba nakloněna četbě, podívejme se na některé studnice informací pro naše světy.

Zlatá doba měst českých. Winter Zikmund. Odeon 1991.
Považte. Těžce nemocný Zikmund Winter pracuje na velkém spisu o dějinách českého průmyslu a obchodu v 16. století. Na vyzvání ale pro studenty sepisuje do útlé knihy své znalosti městského prostředí pozdního středověku, následně umírá a jeho rozepsaný opus magnum, kterému se před tím věnoval, tak vychází jako nedokončené torzo. Díky tomu ale máme k dispozici 250 stran věnujících se opevnění, životu v ulicích a na náměstích, v radním domě, kostele, nebo škole, popisujících řemesla, mravy a zvyky českých měst 15. a 16. století. Když jsem nedávno knížkou listoval, vypadl z ní lístek s poznámkou, kterou jsem si udělal někdy před dvaceti pěti lety: "Zboží do Drdu str. 96." Dobře. Ale to je jen přehled věcí, co si mohou postavy koupit. Rozšíří nám základní seznam z pravidel, hráči konečně pochopí, že i tehdy bylo možné ochutnat pomorančí či limouny a dovolím jim koupit "skleněné oči", ale má to ještě nějaký jiný přínos pro pána jeskyně?

Na každém listu se dá najít hned několik zajímavostí. Namátkou třeba strany 118 a 119 nabízí neotřelé setkání, protože "...městský rychtář nesměl do šlechtického domu ani přes práh, to vysvítá už samo. Utekl-li mu zločinec do takového domu, nastalo vždy dlouhé jednání o to, jak by právo takového člověka dosáhlo." Oporou vypravěči zoufalému z murder hobos, které sám pomohl stvořit může být, že: "...kdo z neurozených se rychtářskému právu vzepřel nebo dokonce rychtáře a písaře ranil, v starší době ztratil hrdlo bez milosti, v 16. věku usekli mu ruku." Případně obohacení vypravěčova slovníku, protože "Stráže! Stráže!" nekřičí jen obyvatelé Ankh-Morkporku, ale i ve většině další fantasy měst. Přitom útěk před biřici u brány má nádech střetu s oficiální mocí, výhružky rychtářových pochopů dští brutalitou a řež s pacholky v hospodě má zase příchuť močůvky a hnoje a přitom mají všichni protivníci stejné parametry. Různá slova pro jedno a totéž vhodně navodí požadovanou atmosféru. A to všechno jen na dvou stranách knihy.

Když se nad tím zamyslím, tak všechen text je vlastně na hony vzdálený suchopárným učebnicím dějepisu. Jednak jazykem, protože prvně vyšla kniha již v roce 1913 a víc než sto let s češtinou řádně zacvičí. Ale pak je tady množství citací z kronik a dobových dokumentů, které jsou po sousedsku přímé, autor si také rád bodře přisadí a jestli dnes někdo žehrá na zkaženost společnosti dovolávaje se starých zlatých časů, dostane se mu jich vrchovatě, se vší jejich zlolajností, zlovolností a surovostí. Jak vysvětlit postavám hráčů, že v tomto městě jim pšenka nepokvete? Nechť zří na radničním domě satirickou štipku, že nikterak není stejno, souzen-li je člověk mocný a člověk chuďas: "Právo pavučině se přirovnává, již brouk prorazí, muška v ní zůstává."

Z dalšího zde najdete namátkou přehledy platů různých povolání, barvité popisy svátků a obyčejů, rituálů spojených s řemesly, či skladbu různých úřadů, kterou jsem využil jako "palebnou přípravu" před velkým dobrodružstvím, kdy hrdinové několik týdnů čelili ústrkům a šikaně všemožných písařů, protonotářů, podkomořích a depozitorů. Jak byste se zachovali vy, kdyby se na vámi hýčkaném statku odehrálo následující?

Den po vašem návratu na statku zavládne shon. Jeden z mužů na hlídce vzburcuje poplach, který se během chvíle roznese po celé usedlosti. Nevolníci i nedávno příchozí trpaslíci vybíhají ozbrojeni ku obraně statku. Všichni ale zůstanou stát při uzření desítek mužů městské stráže posílené dvěma oddíly hradní stráže místodržícího. Více než stovku ozbrojenců doprovází dvě desítky jezdců. Glejtem s velkou pečetí místodržícího si vymohou složení zbraní, což všichni na statku, s velkou nevolí, ale s výhledem na dobrou dvacítku napnutých kuší provedou.

Výběrčího daní doprovází dva hradní úředníci, kteří počnou srovnávat stav statku a práce na něm konané se zemskými knihami a dalšími písemnostmi, výnosy a zákony. Zatím co padesátka vojáků drží v šachu všechny bojeschopné na statku, úředníci v doprovodu zbytku prochází okolí, obhlíží a zapisují.

Výběrčí tomu všemu přizírá ze hřbetu svého koně. Je v jedné věci žádán, aby sesedl a podal poučení k daním a poplatkům plynoucím z neoprávněného záboru půdy a to mu dá chvíli, kdy se přitočí k vám.

"Od mých lidí to nemají," hlesne. "Snažil jsem se vás vyhledat, ale byli rychlejší. Uděláte nejlépe, když řeknete svým mužům, aby se poddali." Pak je opět povolán, aby potvrdil podpisem hraniční knihy. Po několika hodinách odjedou, ale ještě před tím posbírají zbrojnoši všechny zbraně, jenž jsou zde v rozporu s nařízením a které obyvatelé statku byli nuceni odhodit.

Druhý den dorazí posel s listem. Je opatřen pečetí zástupce krále.
Budované opevnění - palisáda - musí být do týdne strženo.
Val musí být do týdne rozmetán a srovnán se zemí
Příkop musí být do týdne zasypán.
Místodržící vyměřuje mimořádnou pozemkovou daň za neoprávněný zábor ve výši 1.400zl
Místodržící vyměřuje sankce za protivení se zákonům království ve výši 2.300zl a nebudou-li opatření uvedená v úvodu listu vyřešena ve stanovené době, vlastník statku bude odsouzen k mimořádné pokutě 5.000zl, nebo půlročnímu žaláři.
Příslušné sankce jsou splatné do jednoho týdne.


Dodnes mám před očima začátek sezení, kdy hráči zasedali ke stolu s obrovskou motivací zakroutit tomu přivandrovalému a rozlézajícímu se úřednictvu v jejich městě krkem.
Napsal: Count
Autorská citace #1
26.2.2021 19:00 - chrochta
Zkus stránky Vvukogvazdské družiny: www.vukogvazd.cz/summa/literatura
Autorská citace #2
26.2.2021 20:53 - Xeth
Odkaz hlásí "objekt nenalezen."
Autorská citace #3
26.2.2021 22:10 - sirien
opraveno
Autorská citace #4
26.2.2021 22:10 - chrochta
Hm, tak jinak.

www.vukogvazd.cz, třetí štít zleva nahoře (Summa) na úvodní stránce.
Autorská citace #5
26.2.2021 22:17 - sirien
nenech se rušit, stačí do toho URL dát i "http://" :)

Pro přispívání do diskuse se musíš přihlásit (zapomenuté heslo). Pokud účet nemáš, registrace trvá půl minuty a 5 kliknutí.

Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.19835591316223 secREMOTE_IP: 100.25.42.117